Carrer Carreta
Sitges

  Garraf
  c/ Carreta

  Coordenades:

  41.23583
  1.81034
  400304
  4565619
  Número de fitxa
  08270-533
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Medieval
  Segle
  XIV-XV
  Estat de conservació
  Bo
  S'aconsella el manteniment del traçat del carrer i de les característiques dels edificis que conformen els seus frontis.
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Urbans
  BCIN R/53-0137 BOE 01/08/1972. POUM 2006
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA-11953
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Direcció General Patrimoni Cultural c/ Portaferrissa, 1 (Palau Moja)-08002 Barcelona
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Es tracta d'una via pública que comunica el carrer Major amb el passeig de la Ribera. Té els seus orígens en el període medieval de la vila (segles XIV-XV) i disposa de voreres estretes. La major part dels edificis que conformen els seus frontis presenten tres nivells d'alçat (pb + 2p), si bé també existeixen construccions de dues plantes que han estat les més característiques d'aquest eix viari. Malgrat que no es conserva cap element datable en el període de creació del carrer, són abundants els elements propis de l'arquitectura popular, especialment les portes adovellades.

  La catalogació d'aquesta via pública en el seu conjunt respon al fet d'haver conservat els trets essencials de l'urbanisme medieval i haver esdevingut una clara referència en l'urbanisme del centre històric de Sitges. Des d'aquest punt de vista convé recordar la seva inclusió en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.

  El conegut c/ Carreta forma part del primer raval o barri que es va desenvolupar extramurs, a tocar de la primera muralla medieval de Sitges. Aquest primer recinte fortificat constava de dues portes que comunicaven als camins que conduïen a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú. La formació d'aquest primer eixample data del segle XIV i va tenir com a eix vertebrador aquest darrer camí; comprenia també els carrers Nou, Tacó, Major i de l'Aigua, i es va incorporar definitivament a l'interior de la vila amb la construcció de la segona muralla en el decurs del segle XVII. Tot i que el carrer ha experimentat modificacions posteriors, especialment ocasionades pel desenvolupament turístic de la vila, el c/ Carreta conserva els trets essencials de l'urbanisme gòtic i conforma un dels conjunts més harmònics de la vila de Sitges.

  MONTE, M.A. (1986) Inventari del Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11953