C/ Carreta, 6
Sitges

  Garraf
  c/ Carreta, 6

  Coordenades:

  41.23599
  1.81041
  400310
  4565637
  Número de fitxa
  08270-84
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Regular
  Aquest edifici és enderrocable segons el Pla Especial municipal. L'estat de l'edifici requereix millores en general.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 84. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62228DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici construït entre mitgeres, de dimensions reduïdes i de tan sols dos nivells d'alçat (pb + 1p). Malgrat que la normativa municipal vigent el considera enderrocable, l'immoble conserva els trets essencials de l'arquitectura popular sitgetana del segle XIX. La porta d'accés de la planta baixa presenta llinda amb forma d'arc rebaixat conformat per maons massissos en obra vista. El balcó del primer pis consta de volada troncocònica i de barana metàl·lica de ferro forjat. Corona el frontis la barana d'obra que clou el terrat transitable de la finca.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 10 que inclou dues àrees ben diferenciades: d'una banda la zona del c/ Major que comprèn les mostres més representatives de l'arquitectura sitgetana realitzada als segles XIX i XX; d'altra banda, s'integra en aquest conjunt una part de l'arquitectura popular del c/ Carreta.

  El c/ Carreta és d'origen gòtic i mostra edificis construïts entre mitgeres, generalment de tres plantes, que conformen un notable conjunt d'arquitectura popular. Històricament, aquesta via formava part del primer raval que es va desenvolupar a la vila medieval, a partir de la muralla del nucli originari.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)