C/ Carreta, 15
Sitges

  Garraf
  c/ Carreta, 15

  Coordenades:

  41.23562
  1.81028
  400299
  4565596
  Número de fitxa
  08270-74
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  La normativa vigent permet introduir un nou eix de tres obertures
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 74. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62231DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici construït entre mitgeres, que presenta un alçat de tres plantes (pb + 2p). En el seu ras inferior s'identifiquen dues portes -una de les quals dóna accés a un garatge-; en el primer pis, dos balcons i una finestra; i, finalment, en el pis segon, dues finestres més.
  Les portes de la planta baixa presenten llindes en forma d'arc rebaixat; el revestiment de morter que cobreix tot el frontis, impedeix identificar la tipologia del seu material constructiu. Pel que fa als balcons del primer pis, destaca el disseny troncocònic de les volades, que són d'obra i mostren amplades dissemblants; les baranes són de ferro, de forja, i presenten barrots simples alternats amb d'altres d'helicoïdals.
  El coronament del frontis consta de l'habitual ràfec, mentre que la tortugada per a evacuar les aigües pluvials no s'ha conservat.
  Entre les dues portes de la planta inferior, s'identifica una figura pintada, concretament un gat que representa la paleta d'un pintor, i les lletres "M.D. Rubió".

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 8 que inclou, segons aquesta normativa municipal, l'illa de cases que millor conserva l'arquitectura sitgetana realitzada entre el segle XVII i inicis del segle XIX, excepte el Passeig de la Ribera i el c/ Major, on molts edificis van ser substituïts després d'aquest període.

  El c/ Carreta és d'origen gòtic i mostra edificis construïts entre mitgeres, generalment de tres plantes, que conformen un notable conjunt d'arquitectura popular. Històricament, aquesta via formava part del primer raval que es va desenvolupar a la vila medieval, a partir de la muralla del nucli originari.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)