Què són els Mapes de Patrimoni Cultural?

Un Mapa de Patrimoni Cultural és un exhaustiu inventari que recull tots els elements del patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’un municipi, amb l’objectiu de proporcionar al corresponent ajuntament una eina de coneixement i de gestió que li permeti establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social del seu patrimoni cultural i natural. 

La Diputació de Barcelona impulsa i elabora els Mapes de Patrimoni Cultural a sol·licitud dels ajuntaments. Per a més informació, podeu consultar la web corporativa https://www.diba.cat/web/opc/xep/mapes

Cada mapa està acompanyat d’una memòria que inclou una valoració global del conjunt patrimonial del municipi. 

En aquesta web podeu consultar la versió pública de cada mapa. Aquesta versió no permet, per raons de seguretat, l’accés a determinats elements patrimonials mobles i documentals privats o a altres informacions de caràcter personal. 

Aquesta eina us permet consultar les dades d’un municipi concret o de diversos municipis segons les vostres necessitats.  

La presència d’un element en els Mapes de Patrimoni Cultural no implica cap més protecció legal que aquella que s’especifica a l’apartat corresponent de la fitxa de l'element. 

S’autoritza la reproducció i difusió de les dades contingudes en els Mapes de Patrimoni Cultural, a efectes de divulgació i recerca científica, a condició de que es citi la procedència de la informació, tant a efectes institucionals com a efectes d’autoria, d’acord amb els drets d’autor i de propietat intel•lectual reconeguts per llei. En conseqüència, cal citar tant l’autor (a cada fitxa s’especifica) com la seva realització per part de la Diputació de Barcelona (Oficina de Patrimoni Cultural) i de l’ajuntament corresponent. 

Si teniu algun dubte o suggeriment podeu escriure a opc.mapespatrimoni@diba.cat