C/ Carreta, 18
Sitges

  Garraf
  c/ Carreta, 18

  Coordenades:

  41.23563
  1.81009
  400283
  4565597
  Número de fitxa
  08270-90
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  La normativa marcada pel Pla Especial obliga a mantenir la façana i a eliminar els afegits de pedra i fusta.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 90. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62234DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  La composició d'aquesta finca és certament complexa, ja que cal diferenciar el cos que ocupa la banda dreta del frontis que, en la seva planta baixa, alberga un carreró que connecta amb el c/ Pau Barrebeig. Aquest espai de circulació està cobert per un forjat de fusta, sobre del qual se situen altres dependències de l'immoble que obren finestra al c/ Carreta i que disposen d'una alçada superior a la del conjunt de la façana.
  La resta del frontis queda definida entre dos angles de carreus de pedra parcialment conservats i presenta dos nivells d'alçat (pb + 1p). En planta baixa s'identifica una porta amb forma d'arc de mig punt, que encara manté alguns carreus dels brancals, i un finestral que segueix el model dels anomenats "quartos de reixa" i que està conformat per brancals de pedra i llinda de fusta amb motius decoratius; la reixa mostra també un crismó com a element iconogràfic. En el segon pis es localitza únicament una finestra de disseny convencional, emplaçada a la banda esquerra. Finalment, el coronament mostra el ràfec de la teulada amb un voladiu de notable amplada. Sobre el revestiment de calç que cobreix el parament del frontis s'identifica una figura incisa, concretament dues creus enllaçades per un cercle.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 10 que inclou dues àrees ben diferenciades: d'una banda, la zona del c/ Major que comprèn les mostres més representatives de l'arquitectura sitgetana realitzada als segles XIX i XX; d'altra banda, s'integra en aquest conjunt una part de l'arquitectura popular del c/ Carreta.

  El c/ Carreta és d'origen gòtic i mostra edificis construïts entre mitgeres, generalment de tres plantes, que conformen un notable conjunt d'arquitectura popular. Històricament, aquesta via formava part del primer raval que es va desenvolupar a la vila medieval, a partir de la muralla del nucli originari.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)