C/ Carreta, 26
Sitges

  Garraf
  c/ Carreta, 26

  Coordenades:

  41.2354
  1.80999
  400274
  4565572
  Número de fitxa
  08270-93
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Modern
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  La normativa del Pla Especial contempla la restauració de la façana i el manteniment obligat de l'entrada i el vestíbul.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 93. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62238DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici construït entre mitgeres, que mostra tres nivells d'alçat (pb + 2p) i que conserva alguns elements arquitectònics del segle XVII, malgrat haver estat objecte de remodelacions posteriors, datables en la segona meitat del segle XIX. Com a parts originals del casal cal fer menció de l'entrada i del vestíbul que dóna accés a l'escala que comunica amb el primer pis.
  Pel que fa a la façana, destaca la qualitat dels elements petris, especialment la gran portalada d'accés que se situa a la planta baixa, centrada respecte de l'amplada total del frontis. Aquesta porta consta d'un arc adovellat i de carreus de pedra que conformen els brancals disposant-se en forma de pinta.
  Al primer pis, o antiga planta noble, s'identifiquen dos balcons dels que destaquen les seves obertures, rectangulars, de pedra i conformades per carreus que mostren els angles interiors motllurats; les llindes són monolítiques i en el centre presenten emmarcades les llegendes "AÑO" i "1630" respectivament. La volada d'aquests balcons és d'obra i presenta perfil recte i, pel que fa a les baranes, són metàl·liques, de barrots simples.
  El segon pis de l'edifici consta únicament de dues finestres, que no presenten cap tret arquitectònic remarcable.
  El coronament està conformat per una cornisa motllurada, sobre la qual se situen les obertures que permeten ventilar la solera del terrat a la catalana i la barana d'obra.
  El parament exterior de la façana està recobert per un arrebossat en color blanc que disposa d'una decoració geomètrica situada sobre els balcons, a base d'elements romboïdals de color blau.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 10 que inclou dues àrees ben diferenciades: d'una banda, la zona del c/ Major que comprèn les mostres més representatives de l'arquitectura sitgetana realitzada als segles XIX i XX; d'altra banda, s'integra en aquest conjunt una part de l'arquitectura popular del c/ Carreta.

  El c/ Carreta és d'origen gòtic i mostra edificis construïts entre mitgeres, generalment de tres plantes, que conformen un notable conjunt d'arquitectura popular. Històricament, aquesta via formava part del primer raval que es va desenvolupar a la vila medieval, a partir de la muralla del nucli originari.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)