C/ Carreta, 30
Sitges

  Garraf
  c/ Carreta, 30

  Coordenades:

  41.23525
  1.80991
  400267
  4565555
  Número de fitxa
  08270-94
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Cal mantenir els elements principals de la façana i eliminar el sòcol de la planta baixa; la normativa del Pla Especial permet practicar obertures sobre la porta d'accés.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 94. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62240DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici construït entre mitgeres, que consta de tres nivells d'alçada (pb + 2p) i que permet apreciar l'existència d'una fase constructiva d'època moderna i d'una reforma intensa del segle XIX. Potser en aquest moment, o posteriorment, l'edifici va veure la seva planta baixa profundament desvirtuada, pel cegament parcial de la portalada original d'accés i la realització d'una porta lateral.
  En la planta baixa, doncs, la façana presenta una porta rectangular d'accés situada en la banda esquerra i un finestral enreixat, conformat per un gran arc adovellat de pedra i per carreus en els brancals, que és el resultat de la transformació d'una porta anterior.
  Al primer pis s'identifica un únic balcó, situat en el lateral dret, ampitat, amb porticons i sense barana. Sobre aquesta obertura són visibles quatre aplics ceràmics de forma romboïdal, que coincideixen aproximadament amb la cota del segon forjat de l'edifici.
  El coronament presenta els orificis de ventilació de la solera i un ràfec, probablement fals, però de notable volada.
  Sobre la porta d'accés de la planta baixa se situa un escut circular de ceràmica que conté la representació d'una figura similar a un castell.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 10 que inclou dues àrees ben diferenciades: d'una banda, la zona del c/ Major que comprèn les mostres més representatives de l'arquitectura sitgetana realitzada als segles XIX i XX; d'altra banda, s'integra en aquest conjunt una part de l'arquitectura popular del c/ Carreta.

  El c/ Carreta és d'origen gòtic i mostra edificis construïts entre mitgeres, generalment de tres plantes, que conformen un notable conjunt d'arquitectura popular. Històricament, aquesta via formava part del primer raval que es va desenvolupar a la vila medieval, a partir de la muralla del nucli originari.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)