C/ Carreta , 7
Sitges

  Garraf
  c/ Carreta , 7

  Coordenades:

  41.2358
  1.8104
  400309
  4565616
  Número de fitxa
  08270-70
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Renaixement
  Modern
  Segle
  XVI
  Estat de conservació
  Bo
  La normativa del Pla Especial insta a la restauració de la façana i aconsella la modificació de la reixa de la finestra esquerra i l'eliminació del rètol de bandera i dels expositors del restaurant
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 70. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62234DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici construït entre mitgeres, que consta de tres nivells d'alçat (pb + 2p) i que conserva alguns trets essencials de l'arquitectura civil senyorial d'estil renaixentista. L'ordenació de les obertures no respon a un projecte unitari, fet que pot atribuir-se a l'evolució de l'edifici al llarg del temps. En la planta baixa s'identifiquen dues portes de disseny dissemblant i alternades amb finestres enreixades; en el primer pis se situen quatre finestres i, finalment, el darrer ras consta d'una finestra aïllada i d'una galeria de quatre obertures.
  Pel que fa a les portes de la planta baixa, destaca la gran portalada amb arc adovellat de mig punt i brancals rectes, que es configura com l'entrada principal de la finca. En l'angle dret de la façana és visible un segon accés, de forma rectangular; la seva llinda no és actualment visible i els brancals estan conformats per carreus amb l'angle interior treballat en sec.
  Pel que fa a les finestres del primer pis, destaca la seva configuració en pedra, a base de carreus disposats en forma de pinta i amb els angles interiors bisellats; les llindes són monolítiques i els ampits de pedra motllurats.
  En el segon pis distingim una zona, concretament l'extrem dret, que presenta major alçada que la resta. Aquest punt disposa únicament d'una finestra aïllada, de forma rectangular. La resta del ras mostra una galeria amb quatre obertures d'arc rebaixat, també de tipologia renaixentista.
  Finalment, el coronament consta d'un senzill ràfec de teulada i de l'habitual tortugada.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 8 que inclou, segons aquesta normativa municipal, l'illa de cases que millor conserva l'arquitectura sitgetana realitzada entre el segle XVII i inicis del segle XIX, excepte el Passeig de la Ribera i el c/ Major, en els que molts edificis van ser substituïts després d'aquest període.

  El c/ Carreta és d'origen gòtic i mostra edificis construïts entre mitgeres, generalment de tres plantes, que conformen un notable conjunt d'arquitectura popular. Històricament, aquesta via formava part del primer raval que es va desenvolupar a la vila medieval, a partir de la muralla del nucli originari.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)