Casa Trullàs
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Anna, 11
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers
  145

  Coordenades:

  41.60862
  2.28665
  440561
  4606569
  Número de fitxa
  08096 - 171
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  Segle
  XX
  Any
  Possiblement 1899
  Estat de conservació
  Bo
  La planta baixa ha estat modificada per l'ús comercial. Edifici recentment restaurat.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-104. Protecció de tipus III: Conservació de façana amb reforma i/o ampliació condicionada.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0668408DG4006E0001GI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici d'habitatges representatiu de l'estil eclèctic, més o menys clàssic, propi de finals del segle XIX i principis del XX. És de planta rectangular, entre mitgeres, amb planta baixa i dues plantes pis, amb coberta plana i limitada per una balustrada i un entaulament que incorpora els respiralls del terrat a la catalana. La façana és plana, està estucada i la seva composició és simètrica, traçada mitjançant dos eixos amb buits de proporcions verticals, emmarcats. Els de la primera planta estan units per un balcó corregut sostingut per quatre permòdols de línia clàssica, mentre que els de la segona estan formats per balcons independents. (CUSPINERA et alií, 2001). L'obertura de la planta baixa ha estat totalment reformada amb finalitats comercials.

  La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril va arribar el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que, ja des de principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació que va tenir lloc sobretot a la zona de l’eixample és present també al centre de l’antiga vila medieval.

  Concretament, al carrer de Santa Anna trobem nombrosos exemples d’edificacions de substitució que es van impulsar sobretot a partir del tombant de segle XX. L'edifici objecte d'aquesta fitxa s'inscriu en la tradició de l'arquitectura eclèctica de tendència més o menys clàssica que va caracteritzar el final del segle XIX i primers decennis del XX. Segons dades del cadastre, no sempre fiable, fou construïda el 1899.

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.