Casa Trullàs Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Anna 11, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60862
2.28665
440561
4606569
08096-171
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
Bo
La planta baixa ha estat modificada per l'ús comercial
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-108
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15308DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular, entre mitgeres, amb planta baixa i dues plantes pis, amb coberta plana i limitada per una balustrada i un entaulament que incorpora els respiralls del terrat a la catalana. La façana és plana, està estucada i la seva composició és simètrica, traçada mitjançant dos eixos amb buits de proporcions verticals, emmarcats. Els de la primera planta estan units per un balcó corregut mentre que els de la segona estan formats per balcons independents. (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-108

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que ja des de principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat, procés que ha continuat fins a dates recents . Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.