Casa del Registre Granollers

Vallès Oriental
Plaça de Pau Casals 4, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60711
2.28924
440776
4606400
08096-172
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1920-30
Bo
La planta baixa ha estat molt reformada pel seu destí com a local comercial.
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-080
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15305DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular, entre mitgeres, que presenta en alçada planta baixa i dues plantes pis, acabant en coberta plana limitada per una balustrada entre pilastres que corona una façana plana. La composició d'aquesta es desenvolupa en tres eixos marcats pels buits verticals amb sengles balcons correguts protegits per reixes decorades amb línies geomètriques que recorden roleus vegetals. Elements decoratius, com esgrafiats a la primera planta i trencadís sota la línia de cornisa ornamenten, de manera singular la façana.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-080

Als baixos d'aquesta casa hi havia el registre de la propietat, i a un dels pisos hi vivia l'advocat Font. Al temps de la guerra civil, es van treure al carrer els arxius i es van cremar.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,