Casa del Registre
Granollers

  Vallès Oriental
  Plaça de Pau Casals, 4
  Emplaçament
  A la zona d'eixample de Granollers
  145

  Coordenades:

  41.607089580576
  2.2892989218235
  440781
  4606397
  Número de fitxa
  08096 - 172
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  Segle
  XX
  Any
  Probablement 1927
  Estat de conservació
  Bo
  La planta baixa ha estat molt reformada amb finalitats comercials.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-078. Protecció de tipus III: Conservació de façana amb reforma i/o ampliació condicionada.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0966705DG4006E0001SI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici d'habitatges entre mitgeres, probablement de la dècada de 1920, representatiu de l'arquitectura eclèctica d'aquell moment.

  És de planta rectangular, i consta de planta baixa i dues plantes pis. A la part superior és acabat amb coberta plana limitada per una balustrada entre pilastres que corona una façana plana. La façana es desenvolupa en tres eixos marcats pels buits verticals amb sengles balcons correguts protegits per reixes decorades amb línies geomètriques que recorden roleus vegetals. Com a elements decoratius singulars destaquen els esgrafiats motllurats que emmarquen les obertures i, sota les tres línies de cornises, uns frisos fets amb trencadís. El portal principal de planta baixa ha estat molt modificat amb finalitats comercials.

  L’eixample de Granollers es va configurar sobretot a la segona meitat del segle XIX. La carretera va substituir l'antic Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril va arribar el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. Fins al 1880 les edificacions s'estenien al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud es van iniciar entre 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim.

  Pel que fa a aquest edifici en particular, segons dades del cadastre (no sempre del tot fiable) hauria estat construït el 1927. Als baixos hi havia el Registre de la Propietat, i a un dels pisos hi vivia l'advocat Font. En un episodi de la Guerra Civil es van treure al carrer els arxius i es van cremar.

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.