Mercat de Sant Carles
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Anna - Plaça de la Caserna, 08400-GRANOLLERS
  Emplaçament
  Nucli antic de Granollers

  Coordenades:

  41.60856
  2.28598
  440505
  4606563
  Número de fitxa
  08096 - 297
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Estat de conservació
  Dolent
  Jaciment tapat
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  PEPHA nou, Zona Arqueològica
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC-CA
  Accés
  Sense accés
  Social
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

  La informació d'aquest jaciment es força imprecisa ja que es tracta de l'observació d'un treballador de Telefònica, comunicada a l'equip d'arqueòlogues que efectuaven la supervisió de la instal·lació de la mateixa línia al carrer de Sant Jaume. La troballa es va efectuar poc temps abans d'iniciar-se la supervisió, quan s'instal·lava la línia a l'adreça indicada a la ubicació. El treballador va constatar la presència d'unes arcades força impressionants, just davant del mercat de Sant Carles. Tot i que es desconeix la cronologia de la troballa, es podria relacionar amb les troballes identificades com una vil·la romana al passatge de Sant Bartomeu i als fonaments de l'antiga presó (INVENTARI, 1997).

  A.A.M.G. (s.d.) referència restes en les següents localitzacions 8. Caserna, p/; 9. Caserna, p/ 2-3 (Bar Layon) - carrer Triomf, que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment, encara que també poden estar englobades en altres propers. A Vila (2001) apareix referenciat com a PLAÇA DE LA CASERNA. Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

  Jaciment localitzat per treballadors de Telefònica el juliol de 1990 en fer la instal·lació d'una línia de telèfons (INVENTARI, 1997). Aquest edifici està ubicat a la plaça de la Caserna, més propiament coneguda per costum com la plaça del "Cuartel". Es tracta d'un lloc on hi conflueixen els carrers de Santa Anna , Sant Bartomeu, Sant Jaume, Rec, Triomf i les antigues travesseres de Caldes (GARCIA-PEY, 1990).

  A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.

  GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.

  INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.

  PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II.

  PÉREZ, P. I TENAS, M. (1991): "Darreres intervencions arqueològiques al Vallès Oriental". Lauro, Revista del Museu de Granollers, 2.

  TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. (inèdit).

  VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.