Passatge de Sant Bartomeu Granollers

Vallès Oriental
Passatge de Sant Bartomeu núm. 6, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60854
2.28614
440519
4606560
08096-298
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Bo
Actualment la cambra de planta absidial es conserva, restaurada, a l'interior d'una de les botigues de les galeries comercials (INVENTARI, 1997).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Fàcil
Productiu
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El jaciment va ser objecte d'una intervenció d'urgència motivada per els obres de construcció d'uns locals comercials. Està situat immediatament al costat de l'indret on l'any 1947 en Josep Estrada documentà dues cambres pavimentada amb "opus tessellatum" i un conjunt de murs pertanyents a una possible vil·la romana datada entre els segles I i II dC. Les evidències estructurals descobertes l'any 1986 pertanyen, possiblement, a la mateixa vil·la. Consisteixen en una cambra de planta absidial pavimentada amb "opus tesellatum", un conjunt de murs d'"opus caementicium" pertanyents a dues fases diferents, una canalització i el finals d'un àmbit amb calefacció per sistema d'hipocaust que estaria situat sota l'actual passatge de Sant Bartomeu i el mercat de Sant Carles. El conjunt es data al segle II dC, essent el sistema d'hipocaust posterior (INVENTARI, 1997). Segons M. Tenas (1999: 12) és possible que aquesta habitació correspongui a l'estança absidal descoberta l'any 1948 al pati de can Godina (habitació núm. 5) (VILA, 2001).

A.A.M.G. (s.d.) referència restes en la següent localització 53. Sant Bartomeu, ps/ 5-6, que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment. Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Jaciment descobert i excavat entre els dies 7 i 31 de juliol de 1947 per Josep Estrada, Salvador Llobet i Antoni Jonch (INVENTARI, 1997). Excavació dirigida per Jordi Pardo l'any 1986, amb la col·laboració del Museu de Granollers. El mosaic va ser restaurat pel Servei de Restauració del Museu Arqueològic de la Diputació de Barcelona (avui Museu Arqueològic de Catalunya). A l'actualitat forma part integrada del paviment d'una botiga (VILA, 2001).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1990) Apunts per a una història de l'arqueologia granollerina, Granollers: inèdit.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; PARDO, Jordi (1987) El mosaic romà del carrer de Sant Bartomeu (Granollers), Granollers, Ajuntament de Granollers.; TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. (inèdit); VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.