Antiga Presó / Carrer de Santa Anna Granollers

Vallès Oriental
Carrers de Sant Jaume i de Santa Anna, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.6086
2.28626
440529
4606567
08096-295
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Altres
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

L'any 1947, en fer-se obres entre l'edifici de l'antiga presó de Granollers i el pati d'una casa que tenia entrada pel carrer de Santa Anna, va aparèixer un conjunt d'importants estructures arquitectòniques identificades i documentades per J. Estrada i S. Llobet. Es tractava de murs d'"opus caementicium" que definien àmbits domèstics, alguns d'ells pavimentats amb mosaics d'"opus tesellatum". També aparegueren paviments d'"opus signinum". Els mosaics foren arrencats i traslladats a l'antic museu de la casa Molina. Les altres estructures foren destruïdes per les construccions posteriors. Entre el poc material ceràmic recollit es van localitzar fragments de terra sigillata gàllica, hispànica, africana A, ceràmica comuna romana de procedència nordafricana, algunes restes d'àmfora, nombroses restes de "dollia" i molta "tegulae". Aparegueren dues monedes. Els mosaics presentaven indicis de combustió, ja que les bigues de la casa havien caigut enceses. Aquesta destrucció fou datada per J. Estrada als voltants del 250 dC. L'any 1986 s'iniciaren obres en el solar contigu (número 25 del carrer de Santa Anna cantonada passatge de Sant Bartomeu), amb motiu d'aquestes obres es va realitzar una intervenció d'urgència els resultats de la qual estan documentats en una altra fitxa nomenada "passatge de Sant Bartomeu" (INVENTARI, 1997). , Fragments de mosaic del segle I dC i dos mosaics del segle II dC. Es van trobar diversos mosaics l'any 1947 en fer unes obres. El mosaic estava deteriorat per un gran foc que el va trencar en diversos llocs. El mosaic es va transportar al Museu. Es va excavar un segon mosaic, sobre del qual van aparèixer diverses monedes romanes del segle III i IV dC (ESTRADA, 1993). A l'antiga presó es va trobar un enterrament i un "dollium" amb mides de capacitat. A l'Hort de l'Aiguadé va aparèixer una gran llosa de marbre. Entre l'Hort de l'Aiguadé i la placeta de Sant Bartomeu s'hi aixecava l'edifici de la presó (ESTRADA, 1993). En el transcurs de les obres efectuades l'any 1947, entre l'edifici de l'antiga presó i el pati d'una casa que, la seva façana principal, donava al carrer Santa Anna, va aparèixer un conjunt de restes arqueològiques. En destacaven importants estructures arquitectòniques que definien àmbits domèstics, alguns amb paviments d' "opus tesel·latum" i d'altres d' "opus signinum". Aquests paviments estaven coberts per cendres i presentaven signes de combustió, motiu per el qual J. Estrada plantejà la hipòtesi que l'esfondrament de la casa hauria estat produït per un incendi. Aquesta destrucció fou datada pels voltants del 250 ne. Altres restes arqueològiques recollides foren ceràmiques de producció "terra sigillata" sudgàl·lica, hispànica, Clara A, altres de producció comuna africana i àmfores. També van recollir diversos fragments de "dolium", de "tegulae" i dues monedes. L'anàlisi dels materials ceràmics d'aquest jaciment ha permès a altres autors (COLL, ROIG: 1998; JÁRREGA, 1995) proposar una continuïtat del poblament d'època romana que arribaria fins el segle VI. En motiu de les obres que s'efectuaven (1986) al carrer Santa Anna, cantonada Passatge de Sant Bartomeu, s'hi va portar a terme una intervenció arqueològica ja que es tractava del solar contigu al descobert l'any 1947 (per més informació cal mirar la fixa "Passatge de Sant Bartomeu") (VILA, 2001).

A.A.M.G. (s.d.) referència restes en les següents localitzacions 77. Santa Anna, c/ 4; 78. Santa Anna c/ 23; (darrera de) PATI DE CAN GORINA; 79. Santa Anna c/ 25; (darrera de) HORT DE L'AIGUADÉ I; 80. Santa Anna c/ 25 (darrera de) HORT DE L'AIGUADÉ II que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment. Amb aquest nom inclou una zona àmplia de troballes arqueològiques conegudes amb els noms següents: Hort de l'Aiguadé, Pati de can Gorina, Pati de la vídua Trullàs i el Passatge de Sant Bartomeu (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Documentat per J.Estrada el 1947 i 1948 (L'hort de l'Aiguadé), 1950 (Pati de la senyora Bassa), 1972 (placeta Sant Bartomeu, avui Foch i Torres), 1986 (Passatge Sant Bartomeu) (VILA, 2001).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; COLL, Joan M.; ROIG, Jordi (1998): " L'antiguitat tardana al Vallès Oriental: algunes consideracions. Lauro, Revista del Museu de Granollers, 14.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1955a) Síntesis arqueològica de Granollers y sus alrededores, Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; ESTRADA I GARRIGA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967) La monetal y el hallazgo de Cánoves (Barcelona), Barcelona, Separata de la revista Ampurias, Vol. XXVIII, Instituto de Prehistoria y Arqueologia, Diputación de Barcelona.; ESTRADA GARRIGA, Josep (1969) Vias y poblamiento en el territorio del Area Metropolitana de Barcelona, (Cuaderno de edición limitada para uso interno). Comisión de Urbanismo de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona. ; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. (1995): "Aproximació a l'estudi de l'antiguitat tardana al Vallès Oriental" Limes, núm. 4-5, Cerdanyola del Vallès. ; LLOBET, Salvador (1947) "Mosaic del carrer de Santa Anna", Vallés. Número extraordinario, Granollers.; LLOBET, Salvador (1951) Granollers, estudio geográfico e histórico, Granollers, Ed. Alpina.; PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.