Casa carrer Santa Anna 14
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Anna, 14
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers
  145

  Coordenades:

  41.60875
  2.28656
  440554
  4606583
  Número de fitxa
  08096 - 35
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVI-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-106. Protecció de tipus III: Conservació de façana amb reforma i/o ampliació condicionada.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0768018DG4006E0001II
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Casa d'habitatges entre mitgeres d'origen antic que conserva elements propis de l'estil constructiu tradicional (segles XVI-XVIII). Consta de planta baixa i dues plantes pis i coberta de teula àrab a dues vessants. La façana és plana i està arrebossada, coronada per una imbricació ceràmica. La composició és segons dos eixos amb buits de proporcions verticals. En la planta pis destaquen els dos balcons. El terra i les baranes són de factura recent, però conserven l'emmarcament de les obertures amb llindes i brancals de pedra picada i amb motllures a l'estil de les construccions tradicionals dels segles XVI-XVIII (CUSPINERA et alií, 2001).

  Al segle XVI Granollers havia crescut considerablement esdevenint una població comercial important al centre de Catalunya. En aquesta època es van sobrepassar les muralles medievals i la vila es va estendre pels carrers de Corró i de Barcelona. Es va construir la Porxada, es van empedrar els carrers i es va edificar una nova casa de la Vila. Prova d'aquesta puixança són les cases populars d'una certa categoria, com la que és objecte d'aquesta fitxa, que van substituir les antigues, medievals. Per la seva tipologia podria datar-se entre els segles XVI i XVIII.

   

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers.

  GRANOLLERS, ESPAI, TEMPS (2001) Granollers, espai, temps. Granollers, Museu de Granollers.

  SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.