Casa / El Quatre Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Esperança, 4, 08400-GRANOLLERS
Dins el recinte emmurallat de la ciutat

Coordenades:

41.60769
2.28783
440659
4606465
08096-34
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
XIV
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-115
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 15302DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa de planta rectangular entre mitgeres, de façana estreta amb un únic eix de buits. Consta de planta baixa i dues plantes pis amb coberta de teula àrab, sobre-alçada i acabada amb ràfec. La façana és plana, amb l'arrebossat repicat deixant a la vista el mur de maçoneria. El portal de la planta baixa té llinda de fusta i la finestra del primera pis és coronella i d'arcs trevolats, reposats a la part central sobre una fina columna. El buit del tercer pis és de forma apaïsada i sense ornamentació ni elements destacables (CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-115

Al llarg de l'època medieval Granollers va canviant de jurisdicció (reial o senyorial) en funció dels interessos polítics de cada moment En els moments en que va pertànyer al domini reial, la vila va anar obtenint privilegis que afavorien la seva organització municipal, com per exemple l'exclusivitat de la justícia reial (1219), l'elecció de batlle, l'elecció de quatre jurats (1356) i la imposició de tributs municipals (1366) vinculat a la construcció de la muralla. El 1418 Granollers passà definitivament a poder reial i a patir de 1500, amb la instauració de la insaculació diversos privilegis van reforçar l'autonomia de la vila, que preparaven per al gran moment de Granollers, el segle XVI (GRANOLLERS, 2001).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GRANOLLERS, ESPAI, TEMPS (2001) Granollers, espai, temps. Grnaollers, Museu de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.