Casa Sebastià Costa / Can Biel
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Anna, 6
  Emplaçament
  Nucli antic de la ciutat
  145

  Coordenades:

  41.6087
  2.28683
  440576
  4606578
  Número de fitxa
  08096 - 24
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Art Decó
  Segle
  XX
  Any
  1926
  Manuel Joaquim Raspall i Mayol (arquitecte)
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-101. Protecció de tipus II: Conservació amb reforma condicionada.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 28984
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0768015DG4006E0002TO
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici d'habitatges entre mitgeres, obra de l'arquitecte Raspall i Mayol corresponent a la seva etapa noucentista, amb elements d'art déco. Consta de planta baixa i tres plantes pis, cobert amb terrat. En la façana es marquen dos cossos: l'estret seguint un eix, el més ample seguint tres eixos.

  El cos més estret (de llevant), que sobresurt lleugerament del pla de façana, tracta amb pedra carreuada. Les obertures són de proporcions verticals amb arc pla i emmarcats. El cos és rematat amb un treballat frontó que inclou una obertura pentagonal emmarcada per una faixa de maó vist. Aquesta forma remet ja a l'estètica déco. El coronament enllaça amb les dues pilastres - medallons que delimiten el cos.

  El cos més ample (de ponent), lleugerament més baix, presenta a la façana i a les plantes baixa i primera un acabat de pedra carreuada. Destaca per una gran obertura que comprèn les dues plantes, interrompuda per una llinda a nivell de forjat de planta baixa amb un gran arc carpanell de totxo a plec de llibre amb coixí de pedra. La planta segona presenta un balcó corregut de llosa de pedra recolzada en mènsules. Inclou les tres obertures de la planta, d'arc de punt rodó la central i plana als laterals. Una treballada barana de ferro, feta d'acord amb el llenguatge noucentista raspallià, tanca el balcó, alhora que emfasitza el gran buit de la planta baixa. La resta de la façana és obra de maó vist, i queda coronada per una potent cornisa recolzada en cartel·les unides per una fina imposta i una balustrada de tres buits. A sota hi ha tres finestres amb arc carpanell. En la composició d'aquest cos s'hi observa la intencionalitat de disminuir progressivament els buits de façana, des de la planta baixa a la coberta (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

  El llenguatge utilitzat en aquest edifici s'emmarca en el noucentisme de M. Raspall. Al frontó i a les baranes de ferro, però, s'hi pot llegir l'incipient llenguatge decó que aleshores començava a assajar l'arquitecte (CUSPINERA et alií, 2001).

  Els anys 1980-81 es va portar a terme la restauració de la façana.

  Al mateix carrer de Santa Anna hi ha un altre edifici (el número 13) conegut amb el mateix nom: Casa Sebastià Costa

  Aquest edifici fou construït l'any 1926, i és obra del reconegut arquitecte Manuel Joaquim Raspall i Mayol (Barcelona, 1877 - La Garriga, 1937). Deixeble de Domènech i Montaner i de Puig i Cadafalch, va iniciar la seva trajectòria dins el modernisme per adoptar més endavant el noucentisme i acabar en un art déco incipient. La major part de les seves obres es concentren entre Barcelona i el Vallès Oriental.

  L'edifici objecte d'aquesta fitxa també és conegut amb el nom de can Biel, que li ve donat pel fet que els baixos estaven ocupats per una botiga de queviures, de manera que a les dones de la casa se les coneixia amb el sobrenom de Les Bieles (GARCIA PEY, 1990).

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.

  PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.