Casa del Conestable / Casa Gran / Casa dels Tagamanent Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Roc, 10, 08400-GRANOLLERS
Dins el recinte emmurallat del casc antic de la ciutat.

Coordenades:

41.60829
2.28867
440729
4606531
08096-23
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
XV
Regular
De l'antic palau tan sols es manté el cos central de l'edificació. L'any 1980-1981 va ser restaurat segons un projecte de Joan Valls i Ribas (CUSPINERA et alií, 2001).
Legal
PEPHA nou, Núm. R-102
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15305DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis amb façana plana de paredat comú sense arrebossar, portal d'entrada amb arc de mig punt de pedra dovellada amb motllura guardapols. A la primera planta, desplaçada cap a la dreta presenta una finestra coronella gòtica de triple arc trevolat amb triple columna coronada amb capitell i a la segona planta, finestra conopial d'arc de taló lobulada amb traceria a l'intradós, recolzada en dues impostes, sota de les quals hi ha sengles elements decoratius (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Es tracta d'una important fita històrico-arquitectònica (PATRIMONI, 1985). Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-102

Al llarg de l'època medieval Granollers va canviant de jurisdicció (reial o senyorial) en funció dels interessos polítics de cada moment En els moments en que va pertànyer al domini reial, la vila va anar obtenint privilegis que afavorien la seva organització municipal, com per exemple l'exclusivitat de la justícia reial (1219), l'elecció de batlle, l'elecció de quatre jurats (1356) i la imposició de tributs municipals (1366) vinculat a la construcció de la muralla. El 1418 Granollers passà definitivament a poder reial i a patir de 1500, amb la instauració de la insaculació diversos privilegis van reforçar l'autonomia de la vila, que preparaven per al gran moment de Granollers, el segle XVI (GRANOLLERS, 2001). Aquest edifici és el cos central del palau del noble Joan de Montbui (CUSPINERA et alií, 2001). La tradició indica que en aquesta casa va morir el conestable de Portugal. El 1813 la comunitat de Caputxins que havia perdut el seu convent de dalt la serra de la Torreta passà a la casa del Conestable, cedida pel Marquès de Barberà, i el 1816 compraren uns terrenys al carrer dels Caputxins o de Vinyamata (BAULIES, 1965). L'any 1980 es va restaurar segons projecte de Joan Valls i Ribas (CUSPINERA et alií, 2001). De l'antiga casa dels Tagamanent, avui només resta la part central de l'antic palau del segle XV, situat al carrer de Sant Roc. En aquest edifici, es diu, va morir el 1466 el conestable Pere de Portugal i per això es coneix popularment com la Casa de Conestable. Són d'interès, a la façana principal de l'edifici, el portal d'entrada amb un arc de mig punt de pedra dovellada, el finestral gòtic d'arc trevolat a la planta noble i la finestra conopial lobulada de la segona planta.

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GRANOLLERS, ESPAI, TEMPS (2001) Granollers, espai, temps. Grnaollers, Museu de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. http://www.granollers.org/