Casa del Conestable / Casa Gran / Casa dels Tagamanent
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Sant Roc, 10, 08400-GRANOLLERS
  Emplaçament
  Dins el recinte emmurallat del casc antic de la ciutat.

  Coordenades:

  41.60829
  2.28867
  440729
  4606531
  Número de fitxa
  08096 - 23
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Gòtic
  Segle
  XV
  Estat de conservació
  Regular
  De l'antic palau tan sols es manté el cos central de l'edificació. L'any 1980-1981 va ser restaurat segons un projecte de Joan Valls i Ribas (CUSPINERA et alií, 2001).
  Protecció
  Legal
  Inexistent
  PEPHA nou, Núm. R-102
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 15305DG4006E
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis amb façana plana de paredat comú sense arrebossar, portal d'entrada amb arc de mig punt de pedra dovellada amb motllura guardapols. A la primera planta, desplaçada cap a la dreta presenta una finestra coronella gòtica de triple arc trevolat amb triple columna coronada amb capitell i a la segona planta, finestra conopial d'arc de taló lobulada amb traceria a l'intradós, recolzada en dues impostes, sota de les quals hi ha sengles elements decoratius (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

  Es tracta d'una important fita històrico-arquitectònica (PATRIMONI, 1985). Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-102

  Al llarg de l'època medieval Granollers va canviant de jurisdicció (reial o senyorial) en funció dels interessos polítics de cada moment En els moments en que va pertànyer al domini reial, la vila va anar obtenint privilegis que afavorien la seva organització municipal, com per exemple l'exclusivitat de la justícia reial (1219), l'elecció de batlle, l'elecció de quatre jurats (1356) i la imposició de tributs municipals (1366) vinculat a la construcció de la muralla. El 1418 Granollers passà definitivament a poder reial i a patir de 1500, amb la instauració de la insaculació diversos privilegis van reforçar l'autonomia de la vila, que preparaven per al gran moment de Granollers, el segle XVI (GRANOLLERS, 2001). Aquest edifici és el cos central del palau del noble Joan de Montbui (CUSPINERA et alií, 2001). La tradició indica que en aquesta casa va morir el conestable de Portugal. El 1813 la comunitat de Caputxins que havia perdut el seu convent de dalt la serra de la Torreta passà a la casa del Conestable, cedida pel Marquès de Barberà, i el 1816 compraren uns terrenys al carrer dels Caputxins o de Vinyamata (BAULIES, 1965). L'any 1980 es va restaurar segons projecte de Joan Valls i Ribas (CUSPINERA et alií, 2001). De l'antiga casa dels Tagamanent, avui només resta la part central de l'antic palau del segle XV, situat al carrer de Sant Roc. En aquest edifici, es diu, va morir el 1466 el conestable Pere de Portugal i per això es coneix popularment com la Casa de Conestable. Són d'interès, a la façana principal de l'edifici, el portal d'entrada amb un arc de mig punt de pedra dovellada, el finestral gòtic d'arc trevolat a la planta noble i la finestra conopial lobulada de la segona planta.

  BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372.

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  GRANOLLERS, ESPAI, TEMPS (2001) Granollers, espai, temps. Granollers, Museu de Granollers.

  PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. http://www.granollers.org/