Casa Clapés Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Porxada, 14, 08400-GRANOLLERS
Dins el recinte emmurallat de la ciutat

Coordenades:

41.60829
2.28777
440654
4606532
08096-25
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1907
M. J. Raspall i Mayol
Bo
Les reformes realitzades a la planta baixa han canviat la fesomia original del conjunt. L'edifici ha estat restaurat recentment
Legal
PEPHA nou, Núm. R-086
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa situada a la plaça de la Porxada, al centre de l'antiga ciutat emmurallada, reforma d'una construcció anterior. Aquest edifici és un dels més representatius d'aquesta plaça i del modernisme granollerí, constituint una important fita visual dins del conjunt. Es tracta d'un edifici entre mitgeres de planta baixa i tres pisos amb coberta de teula àrab a dues vessants. Presenta una façana de composició simètrica en dos eixos i ornamentació geomètrica amb elements formals i decoratius (medallons, cintes, botons ceràmics, ferros forjats, etc..) molt representatius del llenguatge modernista. L'edifici presenta una façana dividida verticalment en tres segments: la planta baixa (que ha estat reformada), la primera i segona plantes que arrenquen des del balcó corregut que els hi fa de base i el coronament, marcat per la forta personalitat de l'obertura ovoïdal de la tercera planta, Es l'únic edifici on es troba el nom de l'arquitecte en grafia modernista, gravat en baixrrelleu, en una pedra de la façana, amb les mateixes característiques hi ha gravat, també, el número 17 (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-086

Es tracta de la reforma d'una antiga casa de plaça entre mitgeres, ca l'Argenter, dita així potser per que els seus amos havien treballat l'argent. Des del moment de la seva reforma constitueix, una fita urbana important dins el conjunt de la plaça (GARCÍA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.; PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.