Casa Sebastià Costa
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Anna, 13
  Emplaçament
  Nucli antic de la ciutat
  145

  Coordenades:

  41.60861
  2.28654
  440552
  4606568
  Número de fitxa
  08096 - 28
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1928
  Manuel Joaquim Raspall i Mayol (arquitecte)
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-105. Protecció de tipus III: Conservació de façana amb reforma i/o ampliació condicionada.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0668407DG4006E0001YI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Casa unifamiliar entre mitgeres que s'inscriu dins l'estètica noucentista, obra del conegut arquitecte Raspall i Mayol. Destaca per un remarcable treball del maó vist en tota la façana. Presenta planta baixa, pis i golfes de tipus mancada. La façana és de composició simètrica amb totxo vist i sòcols i llindes de pedra. La mansarda està recoberta amb plaques de ceràmica fosca de gran pendent, i consta d'una treballada barana de ferro al llarg de tot el carener. La planta baixa presenta dues grans obertures adintellades amb pilastra central. Al primer pis trobem tres balcons rematats amb arcs esglaonats, amb talons i cimacis, de pedra i totxo, units per una imposta - llinda de pedra. Per sota els tres balcons són units mitjançant una imposta de formes corbes que s'adapta a les reduïdes lloses dels balcons. Les baranes són amb brèndoles tornejades de fusta, fet singular en l'obra de l'arquitecte Raspall. Les dues obertures de les golfes presenten brancals de totxo i dintells i coixins de pedra, així com una cornisa discontínua amb permòdols entre les dues finestres. Els buits són de composició vertical (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

  La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril va arribar el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que, ja des de principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació que va tenir lloc sobretot a la zona de l’eixample és present també al centre de l’antiga vila medieval.

  Concretament, al carrer de Santa Anna trobem nombrosos exemples d’edificacions de substitució que es van impulsar sobretot a partir del tombant de segle XX. En el cas de l'edifici objecte d'aquesta fitxa, construït l'any 1928, l'arquitecte Raspall i Mayol (Barcelona, 1877 - La Garriga, 1937) es decanta per l'estil noucentista que va caracteritzar la segona etapa de la seva obra.

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.

  REGÀS, Ricard; BLANCAFORT, Àlex (2014). Modernisme d’estiueig. Vallès oriental. Consell Comarcal del Vallès oriental, p. 29. (https://www.visitgranollers.com/wp-content/uploads/2022/07/GuiaModernisme-Granollers-H-baja.pdf )

  SESÉ, Jaume (1987b) 2. El creixement industrial. Granollers al segle XIX, Col. Coneguem Granollers, núm. 2., Granollers, Ajuntament de Granollers.