Cal Monjo
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Anna, 8
  Emplaçament
  Nucli antic de la ciutat
  145

  Coordenades:

  41.6087
  2.28674
  440569
  4606578
  Número de fitxa
  08096 - 27
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Renaixement
  Contemporani
  Segle
  XVI, XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-102. Protecció de tipus III: Conservació de façana amb reforma i/o ampliació condicionada.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 28985
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0768016DG4006E0001DI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici d'habitatges, entre mitgeres, amb dos finestrals d'estil renaixentista. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana és plana de paredat arrebossat. Presenta la coberta a doble vessant amb ràfec de totxo i canal de teula. A la primera planta destaca una finestra renaixentista que més endavant descrivim. Al costat esquerre hi ha una altra finestra de la mateixa època, en aquest cas més senzilla. Al segon pis presenta dues obertures amb arc rebaixat fet amb totxos col·locats a plec de llibre (PATRIMONI, 1985). Les obertures dels baixos han estat parcialment adaptades amb finalitats comercials. L'edifici conserva els següents elements destacables:

  1. Planta baixa. Porta de llevant, acabada amb arc pla format per tres blocs de pedra ben escairats i presència d’una motllura interior als angles.

  2. Planta baixa. Porta de ponent acabada amb arc pla format per tres blocs de pedra ben escairats.

  3. Planta noble. Finestra de llevant acabada amb un arc conopial lobulat amb decoració vegetal incisa i guardapols motllurat. Mascarons molt malmesos que representen sengles àngels l’un amb un instrument a les mans i l’altre amb una mena d’escut amb lletres incises que no han pogut ser identificades. El carreu central del guardapols havia estat decorat amb un lleó en relleu, avui desaparegut com a conseqüència del desgast. Estil renaixentista.

  4. Planta noble. Finestra de ponent acabada amb llinda plana monolítica amb presència d’una motllura horitzontal al centre (PANCORBO, 2006: 188).

  L'edifici que hi havia en aquest solar antigament havia estat un casal on hi vivia un monjo, per aquesta raó la casa era coneguda com cal Monjo. Segons un estudi de topografia històrica de Granollers, l'edifici fou reformat l'any 1965 (reforma de la façana; expedient d’obra 323, caixa 190). Per això, ara s'hi observen dues fases clarament diferenciades. La primera correspon a les plantes baixa i noble, amb obertures d’estil renaixentista. La segona ve determinada per l’afegitó de la segona planta, on s’ha incorporat el maó en l’acabat de les finestres. Cal, a més, tenir en compte l’assimetria entre els dos eixos, que pot indicar la realització d’obres en un moment immediatament posterior a la construcció de l’edifici (PANCORBO, et alii, 2006: 188).

  D'altra banda, Enric Garcí-Pey sostenia que l'antic edifici (cal Monjo) hauria estat enderrocat i que després foren aprofitats els finestrals i col·locats a la façana de la nova casa (GARCIA-PEY,1990). Segons aquest autor, altres elements de la construcció antiga, de tradició gòtic-renaixentista, haurien estat col·locats a can Culleres, a la plaça de les Olles número 8.

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.

  PANCORBO, Ainhoa; VILA, Josep M i altres (direcció de Raquel LACUESTA i Albert LÓPEZ (2006). Topografia urbana de Granollers entre els segles X i XVI. Estat de la qüestió i hipòtesi de configuració. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona; Ajuntament de Granollers (treball inèdit), p. 187-188.

  PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.