Cal Monjo Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Anna 8, 08400-GRANOLLERS
Dins el recinte emmurallat de la ciutat

Coordenades:

41.60882
2.2867
440566
4606591
08096-27
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Renaixement
XVI
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-106
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15316DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres al nucli antic, dintre del recinte emmurallat. Té planta baixa i dos pisos. La façana és plana de paredat arrebossat. Presenta la coberta a doble vessant amb ràfec de totxo i canal de teula. A la primera planta s'observa una finestra amb arc conopial lobulat que presenta sengles caps d'angel a les impostes. La finestra es troba emmarcada a la part superior per un guardapols al centre del qual hi havia un relleu (tal vegada el remat de l'arc conopial). Hi ha una altra finestra d'arc pla amb guardapols. Al segon pis presenta dues obertures amb arc rebaixat fet amb totxos col·locats a plec de llibre (PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-106

L'actual edifici es va construir al solar ocupat anteriorment per un formidable casal en el qual s'hi estava un monjo, per aquesta raó, era coneguda la casa per cal Monjo. Darrera el seu enderroc, els finestrals foren aprofitats i col·locats a la façana de l'edifici de la plaça de les Olles, número 8 (GARCIA-PEY,1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.