Casa carrer Santa Anna 9
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Anna 9
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers
  145

  Coordenades:

  41.6086
  2.2867
  440565
  4606567
  Número de fitxa
  08096 - 170
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  Possiblement 1936
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-103. Protecció de tipus III: Conservació de façana amb reforma i/o ampliació condicionada.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0668409DG4006E0001QI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici d'habitatges representatiu d'un noucentisme popular propi de la dècada de 1930. És de planta rectangular, entre mitgeres, i consta de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta plana amb terrat a la catalana. La façana és plana, arrebossada i pintada. La composició es desenvolupa entre la verticalitat marcada pels buits (un balcó a la planta primera i dues finestres amb arc de punt rodó a la segona), així com per unes falses pilastres laterals al pis superior, i l'horitzontalitat remarcada per les línies d'imposta dels forjats i la barana del balcó del primer pis. Tots els buits estan emmarcats amb motllures i la cornisa presenta un aspecte potent.

  La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril va arribar el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que, ja des de principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació que va tenir lloc sobretot a la zona de l’eixample és present també al centre de l’antiga vila medieval.

  Concretament, al carrer de Santa Anna trobem nombrosos exemples d’edificacions de substitució que es van impulsar sobretot a partir del tombant de segle XX. La casa objecte d'aquesta fitxa s'inscriu dins l'estètica noucentista que va imperar a la dècada de 1930. Segons dades del cadastre, no sempre fiable, fou construïda el 1936.

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.