Casa carrer Santa Anna 9 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Anna 9, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60861
2.28674
440569
4606568
08096-170
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-107
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15310DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular entre mitgeres que consta de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta plana amb terrat a la catalana. La façana és plana, arrebossada i pintada i la composició es desenvolupa entre la verticalitat marcada pels buits (un balcó a la planta primera i dues finestres amb arc de punt rodó a la segona) i la horitzontalitat remarcada per les línies d'imposta dels forjats i la barana del balcó del primer pis. Tots els buits estan emmarcats i la cornisa presenta un aspecte potent.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-107

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que ja des de principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat, procés que ha continuat fins a dates recents . Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.