Casa carrer Santa Anna 5-7
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Anna, 5-7
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers
  144

  Coordenades:

  41.60858
  2.28689
  440581
  4606564
  Número de fitxa
  08096 - 169
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  Segle
  XX
  Any
  Probablement 1948
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-100. Protecció de tipus VII: Edificis substituïbles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0668410DG4006E0001YI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici d'habitatges entre mitgeres representatiu del retorn al classicisme que va caracteritzar els anys de postguerra. Consta de planta baixa i tres plantes pis. La façana és plana i de llenguatge neoclàssic. Es composa simètricament segons tres cossos: el central amb totxo vist i balcons i balconada de brèndoles de ferro. Els dos cossos laterals presenten especejament de carreus de pedra artificial. Tots els buits són de proporció vertical i estan emmarcats i tancats amb persiana enrotllable. La part alta dels tres cossos està coronada per una barana massissa (CUSPINERA et alií, 2001). A la planta superior l'espai central acull la decoració en relleu d'un escut. Aquest edifici tenia dos elements destacables que ja no es conserven al seu lloc originari:

  1. Planta baixa. Porta acabada amb arc de mig punt adovellat amb un escut a la clau. Element desaparegut.

  2. Planta noble: Finestra acabada amb llinda plana i guardapols a la part superior, que recolza sobre sengles culs de llàntia decorats amb figures alades. Actualment, aquest element es troba al segon pis de la plaça de les Olles, 8 (PANCORBO, 2006: 185).

  La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril va arribar el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que, ja des de principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació que va tenir lloc sobretot a la zona de l’eixample és present també al centre de l’antiga vila medieval.

  Concretament, al carrer de Santa Anna trobem nombrosos exemples d’edificacions de substitució que es van impulsar sobretot a partir del tombant de segle XX. És el cas d'aquest edifici que, segons dades del cadastre, no sempre fiable, fou construït el 1948. Destaca per una concepció amb certes pretensions de monumentalitat i pel retorn al llenguatge neoclàssic característic dels anys de postguerra.

  Pel que fa a la casa que hi havia anteriorment (dels segles XVI-XII i d'estil renaixentista), només la coneixem a partir de fotografies d’arxiu, així com per l’expedient d’obra 201/1945 referent a l’edifici de la plaça de les Olles, 8, on es diu que se’n reforma la façana col·locant dos finestrals procedents de la demolició de les cases del carrer de santa Anna 2, 4 i 6 (PANCORBO et alii, 2006: 185).

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  PANCORBO, Ainhoa; VILA, Josep M i altres (direcció de Raquel LACUESTA i Albert LÓPEZ (2006). Topografia urbana de Granollers entre els segles X i XVI. Estat de la qüestió i hipòtesi de configuració. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona; Ajuntament de Granollers (treball inèdit), p. 185.

  SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.