Cases d'en Jonc Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Rec 1 - 3, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60882
2.28572
440484
4606592
08096-161
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-094
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15304DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular entre mitgeres que fa cantonada en corba. Consta de planta baixa (reformada) i dues plantes pis. La façana és plana, arrebossada, amb falses pilastres marcant els canvis de direcció de la mateixa. La seva composició s'ha fet amb vuit eixos que venen marcats per la verticalitat dels seus buits, tots de balcó protegits mitjançant baranes de ferro lleugerament decorades. La coberta es fa per terrat a la catalana i es troba limitada per una barana massissa, a l'angle presenta un frontó decorat per un medalló en relleu al centre.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-094

Fins als anys 1950 i per aquest carrer va passar-hi un rec d'aigua potable -d'ací el nom del carrer- on vivien, en nombre copiós, anguiles, barbs, crustacis, moluscs, insectes aquàtics i molts d'altres animals. Naixia en la Verneda d'en Fortuny, a l'altre costat del Pont de Ferro del ferrocarril, entre les estacions de Granollers-Canovelles i les Franqueses. Travessava el carrer del Rec i regava camps fins a Palou¸ on s'esgotava. Per deixadesa, les conduccions varen trencar-se, especialment en creuar el riu Congost, i el creixent barri de can Xarlet -avui al gran poble de Canovelles- es convertí en claveguera. Tota la fauna va morir; els camps de conreu que regava varen esdevenir blocs i, finalment, el de sempre; la mort d'un sistema ecològic important (JONCH, 1986). El tram inicial de l'antic camí de Bellulla, ara conegut com la Carretera de Caldes, era aquest carrer del Rec (GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. JONCH, Antoni (1986) "La fauna del Vallès Oriental", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 21-34, Granollers: Servei Municipal de Cultura.