Tercer Misteri de Glòria Collbató

Baix Llobregat
Camí del Rosari Monumental (muntanya de Montserrat)
Al camí de la Santa Cova, entre el funicular i la Cova
596

Coordenades:

41.58917
1.84279
403548
4604810
08069-156
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Modernisme
XX
1904
Joan Martorell, Josep Bernades i Mario Maragliano
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Privada
Monestir de Montserrat, (08199)
Assumpta Muset Pons

El III Misteri de Glòria és una obra basada el el llibre dels Fets dels Apòstols, del Nou Testament i representa la vinguda de l'Esperit Sant el dia de Pentecostes. És una composició formada per un mosaic de tessel·les, en el qual hi ha els apòstols disposats en semicercle, la Mare de Déu, que és al mig, i l'Esperit Sant, que és damunt seu. El fons és daurat i les vestimentes de les figures, de colors vistosos. La composició està envoltada per un marc de pedra acabat amb un arc de mig punt, flanquejat per dos pilars circulars i coronat amb pinacles. Tot plegat descansa damunt d'un pedestal de pedra, al qual s'accedeix per una graonada. Als costat hi ha sengles bancs de pedra i al davant una reixa de ferro forjat amb sis peveters.

Ofrena del Clergat de Catalunya. Va ser beneïda durant la festivitat de la Pentacosta, el dia 1 de juny de 1904. El Rosari Monumental són un total de quinze conjunts escultòrics de caire religiós repartits entre el torrent de Santa Maria i la Santa Cova. Dotze dels quals són al terme de Collbató i inclouen els tres darrers misteris de Goig, els cinc de Dolor i els cinc de Glòria. Van ser construïts entre 1896 i 1916 per iniciativa del canonge de la catedral de Vic, Jaume Collell, que va difondre la seva proposta a través d'una revista religiosa. Foren finançats amb donacions d'entitats, institucions i particulars. Hi van intervenir diversos arquitectes, escultors i artesans, alguns de prestigi, com Gaudí, Puig i Cadafalch o Llimona, que van atorgar un estil propi a cada un d'aquests grups escultòrics.

MOLAS I RIFÀ, Jordi (1998), Guia oficial de Montserrat, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
NUET BADIA, Josep i Ramon RIBERA MARINÉ (2010), Monografies. Ruta 5: Collbató-Collbató, Patronat de la Muntanya de Montserrat (Edició en PDF).
SOLIAS, Josep M., Juana María HUÉLAMO i Susana LAUDO (s/d), Inventari del patrimoni cultural del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Barcelona, Generalitat de Catalunya, p.23.