Edifici nº20 de la Plaça Gran Calaf

Anoia
Plaça Gran nº 20. 08280 Calaf
Ubicada a la Plaça Gran, quasi tocant al carrer Sant Jaume.
687

Coordenades:

41.73386
1.51109
376178
4621299
08031-30
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Domèstic
BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
Fàcil
Residencial
Privada
6214204CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat a la Plaça Gran. Com la resta del conjunt, es caracteritza pels seus baixos porxats, però també per altres elements singulars. Està dividit en dos habitatges. Consta de planta baixa, dues plantes de pis, i golfes. Els murs estan construïts amb carreus de pedra ben treballada, que es pot observar en les obertures descobertes. La resta de la façana, està arrebossada i pintada. La coberta és a dues vessants ( est-oest) amb teula àrab. A la planta baixa hi trobem l'espai porticat, que es caracteritza per tres arcs escarsers fets amb carreus ben treballats, així com una part refeta amb maons, i pilars amb grans blocs de pedra. A la façana hi ha diferents accessos a locals comercials i l'habitatge. Destaquen les obertures a la planta de pis, on hi trobem un balcó i una finestra, amb grans brancals i llinda de pedra. A la segona planta de pis, les obertures són més senzilles, així com a la zona de golfes que hi trobem diverses obertures rectangulars de petites dimensions.