Capelleta porxo edifici nº19 de la Plaça Gran Calaf

Anoia
Plaça Gran nº 19. 08280 Calaf
Ubicada al porxo del número 19 de la Plaça Gran.
689

Coordenades:

41.73391
1.51101
376171
4621304
08031-29
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Domèstic
BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
Fàcil
Ornamental
Privada
6214203CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Capelleta construïda en la part exterior de l'embigat de fusta. De construcció molt senzilla, ens ha arribat avui en dia sense cap tipus d'ornamentació, tancament, ni cap imatge a venerar. L'embigat on s'ubica, conté al seu entorn altres elements d'interès, com els arcs dels porxos, de mig punt, amb carreus de pedra i de rajol.