Conjunt edificis amb arcs a nivell o de llinda de la Plaça Gran Calaf

Anoia
Plaça Gran. 08280 Calaf
Ubicats en un extrem de la Plaça Gran cap al Xuriguera. Són els números 11,12,13 i 14.
689

Coordenades:

41.73408
1.51058
376136
4621324
08031-25
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Domèstic
BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Els edificis ubicats al final de la Plaça Gran, a tocar del carrer que porta al Portal de Xuriguera, i que corresponent als números 11,12,13 i 14, tenen una característica comuna, i és que tots tenen baixos porticats amb arc a nivell amb una gran llinda de fusta. Consten de planta baixa, i dues plantes de pis. Els murs fets amb carreus de pedra, es troben arrebossats i pintats, sense deixar a la vista brancals ni llindes, exceptuant l'entrada de la planta baixa del nº 12. Les cobertes amb teula àrab, són a dues vessants. Les obertures en les plantes de pis es corresponen a finestres i balcons senzills. Els pilars que sustenten els porxos són fets amb carreus de pedra ben treballats, i el sostre dels porxos s'hi observa un embigat de fusta. Cal destacar-hi alguns elements d'interès en alguns d'aquests edificis. En un dels pilars del nº 14, hi trobem la inscripció " J.D. Ñ 1884". En un dels pilars del núm. 13, hi trobem la inscripció " J.E. 1884". Aquestes dates es corresponen segurament a intervencions de millora dels edificis.

Corresponen a Cal Coix, Cal Gatells, Cal Cribillers i Cal Marxant Barato.