Conjunt d'edificis nº15 i nº16 de la Plaça Gran Calaf

Anoia
Plaça Gran. 08280 Calaf
A tocar del Portal del Carme.
688

Coordenades:

41.73402
1.51079
376153
4621317
08031-26
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Domèstic
BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
IPA: 34427
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

A tocar del portal del Carme, en direcció al portal de Xuriguera, hi trobem aquests dos edificis junts que comparteixen moltes semblances. Consten de planta baixa (gran part d'aquesta és el porxo), dues plantes de pis, i golfes. Els murs són a base de carreus, però arrebossats i pintats, deixant només a la vista els carreus de les obertures. La coberta és a dues vessants (nord-sud), amb teula àrab. Cada edifici té dos arcs de mig punt amb pilars fets amb carreus ben treballats. Presenten accessos a l'interior de l'edifici per grans entrades amb llinda de fusta. Cal destacar-hi al costat de l'entrada del núm. 15, una inscripció en un carreu amb la data de "1730". Els sostres dels porxos es caracteritzen per un embigat de fusta. Presenten balcons de forja senzilla a les dues plantes de pis, i una finestra a la segona planta en l'edifici núm. 16. Les obertures exceptuant les de la segona planta de pis i golfes del núm. 15, són amb grans bancals i llindes de pedra. En una de les llindes de l'edifici núm. 16 hi trobem inscrita la data de "1770". Cal esmentar, el remat final de la coberta amb voladissos que sobresurten de l'eix de façana, i on es pot observar amb detall l'estructura de l'embigat.

El número d'inventari de la Generalitat només fa referència a l'edifici ubicat al número 16.