Cal Garriga Calaf

Anoia
Plaça Gran nº 6. 08280 Calaf
En un extrem de la Plaça Gran que mena cap a la Plaça de les Eres.
689

Coordenades:

41.73424
1.51106
376176
4621341
08031-22
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Domèstic
BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
Fàcil
Residencial
Privada
6515027CG7261N
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat a la Plaça Gran, uns pocs metres de l'edifici de l'Ajuntament. Com la resta del conjunt, es caracteritza pels seus baixos porxats, però també per altres elements singulars. Edifici entre mitgeres, que consta de planta baixa, dues plantes de pis, i una terrassa a la part superior. El parament es pot diferenciar entre la planta baixa i les plantes de pis. A la planta baixa, es troba totalment arrebossat, tot i que es pot observar sota aquest, el mur de pedra i maons. A les plantes de pis, s'observa més un encoixinat horitzontal pintat de groc, i un altre de vertical amb llargues bandes. A la planta baixa destaca el porxo amb tres arcs rebaixats, i suportat per quatre columnes (les dues laterals es reforcen amb els edificis adjunts). Dins del porxo, a la façana hi trobem dues grans entrades amb llinda de pedra que donen a un local comercial, i a l'extrem una més petita de les mateixes característiques que dóna accés a l'habitatge. A la planta de pis, un gran balcó amb barana de forja, ocupa tot l'ample de la façana. Aquest balcó suportat per una imposta i diverses mènsules. S'hi accedeix per tres obertures rectangulars amb contorns d'obra. A la planta següent es repeteix la mateixa composició i les obertures són de les mateixes característiques, però en aquest cas cada obertura té el seu propi balcó amb barana de forja. Corona la façana, una terrassa balustrada.