Cal Garriga
Calaf

  Anoia
  Plaça Gran nº 6. 08280 Calaf
  Emplaçament
  En un extrem de la Plaça Gran que mena cap a la Plaça de les Eres.
  689

  Coordenades:

  41.73424
  1.51106
  376176
  4621341
  Número de fitxa
  08031-22
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Domèstic
  BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6515027CG7261N
  Autor de la fitxa
  Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

  Es troba ubicat a la Plaça Gran, uns pocs metres de l'edifici de l'Ajuntament. Com la resta del conjunt, es caracteritza pels seus baixos porxats, però també per altres elements singulars. Edifici entre mitgeres, que consta de planta baixa, dues plantes de pis, i una terrassa a la part superior. El parament es pot diferenciar entre la planta baixa i les plantes de pis. A la planta baixa, es troba totalment arrebossat, tot i que es pot observar sota aquest, el mur de pedra i maons. A les plantes de pis, s'observa més un encoixinat horitzontal pintat de groc, i un altre de vertical amb llargues bandes. A la planta baixa destaca el porxo amb tres arcs rebaixats, i suportat per quatre columnes (les dues laterals es reforcen amb els edificis adjunts). Dins del porxo, a la façana hi trobem dues grans entrades amb llinda de pedra que donen a un local comercial, i a l'extrem una més petita de les mateixes característiques que dóna accés a l'habitatge. A la planta de pis, un gran balcó amb barana de forja, ocupa tot l'ample de la façana. Aquest balcó suportat per una imposta i diverses mènsules. S'hi accedeix per tres obertures rectangulars amb contorns d'obra. A la planta següent es repeteix la mateixa composició i les obertures són de les mateixes característiques, però en aquest cas cada obertura té el seu propi balcó amb barana de forja. Corona la façana, una terrassa balustrada.