Cal Felip
Calaf

  Anoia
  Plaça Gran nº 2. 08280 Calaf
  Emplaçament
  Situada en un extrem de la Plaça Gran, a tocar de l'església de Sant Jaume.

  Coordenades:

  41.73403
  1.51127
  376193
  4621317
  Número de fitxa
  08031-21
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Barroc
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Domèstic
  BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 4285
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Calaf
  Autor de la fitxa
  Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

  Ubicada dins la Plaça Gran, trobem aquest edifici a tocar de l'església de Sant Jaume. Dins del conjunt d'edificacions porxades de la plaça és una de les més rellevants tant per la seva antiguitat ( S. XVIII), com per la seva arquitectura. El porxo comunica la Plaça Gran amb el carrer de Sant Pere i la plaça de les Eres. Consta de planta baixa ( gran part d'aquesta és el porxo), i dues plantes de pis. Presenta un aparell de carreus ben escairats en disposició horitzontal. La coberta és a dues vessants (nord-sud), amb teula àrab. A la planta baixa hi trobem els porxos als quals s'hi accedeixen per dos portals amb arc de mig punt, amb les dovelles ben escairades i treballades. A l'interior del porxo, hi trobem l'accés a l'edifici amb tres entrades amb desús, però amb una composició arquitectònica força artística, ja que les entrades presenten cada una un arc deprimit convex amb carreus de pedra, sobresortint de la façana, com si hagués estat afegida a aquesta. En el mur orientat a les escales, s'observa una gran obertura circular. En un altre extrem del porxo, hi ha el pas amb volta de canó que creua el campanar. A la planta de pis, hi trobem diferents elements d'interès. Al centre hi ha un balcó amb barana de forja amb decoracions senzilles. L'obertura que dóna accés al balcó es caracteritza per ser quadrangular d'estil renaixentista, amb guardapols recte, llindes i brancals ricament motllurats amb filetons encreuats i volutes laterals. Sota el balcó hi ha una inscripció a la pedra il·legible. A cada costat del balcó hi ha una finestra amb gran llinda de pedra i ampit. A la darrera planta de pis, hi trobem tres balcons amb barana senzilla de forja simètrics en el mateix eix que les obertures de la planta inferior. Desataquen per grans llindes de pedra, on a la del balcó central, hi trobem la data inscrita de 1742. Remata la façana una pronunciada cornisa.

  Actualment forma part de l'Ajuntament i és utilitzada per reunions, exposicions, xerrades. Als anys 30 del segle XX era un local d'Esquerra Republicana i rep aquest nom perquè el seu propietari es deia Felip. A Cal Felip feien cine i varietès. Fou molt popular per tenir concerts de piano amb una gran assistència de públic els diumenges a la tarda i també per tenir una sala exclusiva pel billar amb el terra de fusta.

  MAS PARÉS, J. (s.f.). Història de Calaf. Calaf: Ajuntament de Calaf, p. 75 Riu, Ariadna. Treballs de seguiment historiogràfic del municipi de Calaf (sense publicar).