Cal Mensa Calaf

Anoia
Plaça Gran nº 8. 08280 Calaf
Ubicat al nº 8 de la Plaça Gran, al sector nord d'aquesta.
689

Coordenades:

41.73418
1.51085
376159
4621335
08031-23
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Domèstic
BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
Fàcil
Residencial
Privada
6515025CG7261N
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat a la Plaça Gran. Com la resta del conjunt, es caracteritza pels seus baixos porxats, però també per altres elements singulars. L'estètica ens indicaria que estem davant d'un edifici d'inicis del segle XX, però això és fruit d'una intervenció realitzada en el dit període, ja que es poden observar diferents elements que el situen amb anterioritat. Edifici entre mitgeres que consta de planta baixa, i dues plantes de pis. Els murs estan construïts amb carreus de pedra ben treballada, però en una remodelació es va arrebossar i pintar la façana. A la planta baixa trobem l'espai porticat amb dos arcs escarsers, on sota les impostes, s'observen els pilars fets amb carreus de pedra. Cal destacar-hi dos carreus encoixinats, escalonats en volum i de perfil trapezoïdal, simulant la dovella central, que trobem ens els arcs. El de l'esquerra porta inscrit les inicials "JC" i el de la dreta la data de "1903". A la primera planta de pis, trobem dos balcons suportats per mènsules i amb barana de forja senzilla. Cal destacar-hi la línia d'imposta amb pedra treballada. Finalment a la següent planta de pis, es reprodueix el mateix esquema, però amb balcons més petits i sense mènsules Remata la façana una cornisa senzilla.