Cal Martorell
Calaf

  Anoia
  Plaça Gran nº 9. 08280 Calaf
  Emplaçament
  Ubicat al nº 9 de la Plaça Gran, al sector nord d'aquesta.
  689

  Coordenades:

  41.73415
  1.51071
  376147
  4621332
  Número de fitxa
  08031-24
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Domèstic
  BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 5806
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6515024CG7261N
  Autor de la fitxa
  Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

  Ubicat a la Plaça Gran, és un dels edificis més interessants del conjunt porticat tant des del punt de vista arquitectònic, com històric. Consta de planta baixa ( gran part d'aquesta és el porxo), i dues plantes de pis. Està bastit a base de carreus de grans dimensions, ben escairats, picats a punta, però en força mal estat de conservació. La coberta és a dues vessants ( nord-sud), amb teula àrab. A la planta baixa trobem l'espai porticat amb dos arcs de mig punt, on sota les impostes, s'observen els pilars fets amb carreus de pedra. Cal destacar-hi les grans impostes que uneix diferents arcs, aquestes es caracteritzen per grans carreus de pedra, on en la central hi trobem la data inscrita de "1734". A les dovelles centrals de cada arc, podem destacar una mènsula en forma de voluta, que no sols representen un element decoratiu de l'arc, sinó que també tenen funcions de suport dels balcons del pis superior. A l'interior del porxo s'observen dues entrades de grans dimensions, que donen accés a locals comercials, i una de més petita que dóna accés a l'habitatge. El sostre del porxo és d'embigat de fusta. A la planta de pis, hi trobem dos balcons laterals amb barana senzilla de forja. S'hi accedeixen per obertures amb brancals interiors poc motllurats, i una gran llinda de pedra. Entre aquests dos, hi trobem una finestra amb una gran llinda de pedra. Sobre aquesta finestra, hi trobem un rellotge de sol gravat sobre la pedra de la façana, del tipus vertical declinant. A la planta següent, hi trobem tres balcons amb barana senzilla de forja, als quals s'hi accedeixen per sendes obertures amb brancals interiors poc motllurats, i una gran llinda de pedra. En la llinda central, s'hi pot observar inscrita una data, però fruit del desgast de la pedra no es pot llegir amb precisió. A sobre d'aquest, un emblema heràldic. Una petita cornisa corona la façana, que es troba coberta pel voladís de la coberta, on es pot visualitzar part de l'embigat de fusta.