Nau Carrer Prior Farras Calaf

Anoia
Carrer Prior Farras s/n. 08280 Calaf
Fa xanfrà entre el carrer Prior Farras i les Portelles de Sant Jaume.
681

Coordenades:

41.73301
1.5116
376219
4621204
08031-31
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Regular
Tot i que no presenta problemes en l'estructura, es nota la manca de manteniment en les façanes, on hi ha signes d'humitat. Presenta també problemes en la fusta de les obertures.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
6214504CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Antiga nau ubicada entre el carrer Prior Farras i el carrer de les Portelles de Sant Jaume. De planta rectangular i coberta d'uralita a dues vessants ( nord-sud). Els murs estan fets amb petits maons, i arrebossats. Consta d'una sola planta, essent l'espai interior de la nau de gran alçada.
L'accés se situa al carrer Prior Farras, i es caracteritza per una gran entrada rectangular i dues llargues obertures verticals amb arc escarser, que actualment es troben tapiades. A la part superior de la façana, hi trobem un frontó triangular, amb una obertura vertical amb arc escarser. Una imposta divideix la part del frontó i la part inferior de la façana.
La façana que es troba al carrer de les Portelles de Sant Jaume, es caracteritza per antigues obertures de tipologia similar. Les dues laterals són de grans dimensions i presenten un arc escarser, es troben actualment força modificades, una parcialment tapiada i amb vidrieres i l'altra amb una porta de fusta. Les dues centrals són de la mateixa tipologia, però força més estretes. Cal destacar-hi la línia d'imposta a la part superior de la façana.

Amb la intenció de connectar el carrer Sant Jaume amb el ramal de la carretera de Folquer a Jorba que passava per l'interior de Calaf, l'actual Avinguda de la Pau, el consistori va comprar la Casa Ballester als hereus de Laureà Figuerola (que probablement va néixer en aquesta mateixa casa) l'11 de juliol de 1917. Cal Ballester havia patit un incendi i estava pràcticament en ruïnes. El nou carrer que va aparèixer amb el seu enderroc va ser anomenat de Cal Novau, tot i que la seva denominació va anar canviant: de cal Salo, Assemblea i, finalment, l'actual Prior Farràs.

MAS PARÉS, J. (s.f.). Història de Calaf. Calaf: Ajuntament de Calaf, p. 75