Edifici Carrer Prior Farras Calaf

Anoia
Carrer Prior Farras s/n. 08280 Calaf
Fa xanfrà amb l'avinguda de la Pau i el carrer Prior Farras
680

Coordenades:

41.73289
1.51126
376190
4621191
08031-32
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Regular
Tot i que no presenta problemes en l'estructura, es nota la manca de manteniment en les façanes, on hi ha signes d'humitat. Presenta també problemes en la fusta de les obertures.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
6214505CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici de planta rectangular ubicat entre el carrer Prior Farras i l'avinguda de la Pau. Consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Els murs estan fets de carreus irregulars de pedra i arrebossat. La coberta és a dues vessants ( nord-sud), amb teula àrab. Els baixos tenien funció comercial o industrial, i la resta de l'edifici d'habitatge.
L'accés tant a l'habitatge com al magatzem, se situa al carrer Prior Farras. L'accés al magatzem es caracteritza per una gran entrada amb arc escarser, ubicada al centre. A la seva esquerra hi trobem l'entrada a l'habitatge. Finalment a la dreta de la façana una altra entrada rectangular.
A la planta de pis, una gran balconada de forja senzilla, sostinguda per mènsules, ocupa tot l'ample de la façana. S'hi accedeix per tres obertures rectangulars i amb els contorns motllurats. Sota la línia d'imposta que separa la planta de pis del frontó, hi trobem un senzill mosaic de peces blaves i blanques.
Corona la façana un frontó escalonat i simètric on trobem decoracions amb mosaic de peces blaves i blanques, així com austeres pilastres. Al centre del frontó, hi trobem una finestra amb arc rebaixat, i senzilla reixa de forja.
La façana ubicada a l'avinguda de la Pau, cal destacar-hi tres llargues obertures verticals a manera de finestra dos amb reixa de forja senzilla, i una altra de tapiada. Al centre una gran entrada amb arc rebaixat. A la planta de pis, hi destaca una llarga balconada de forja senzilla, suportada per mènsules que connecta amb l'altra façana. S'hi accedeix per una gran entrada rectangular, i una de més petita. Als laterals en trobem una que actualment es troben tapiades. Just abans de coronar la façana, hi trobem una senzilla línia d'imposta.

Amb la intenció de connectar el carrer Sant Jaume amb el ramal de la carretera de Folquer a Jorba que passava per l'interior de Calaf, l'actual Avinguda de la Pau, el consistori va comprar la Casa Ballester als hereus de Laureà Figuerola (que probablement va néixer en aquesta mateixa casa) l'11 de juliol de 1917. Cal Ballester havia patit un incendi i estava pràcticament en ruïnes. El nou carrer que va aparèixer amb el seu enderroc va ser anomenat de Cal Novau, tot i que la seva denominació va anar canviant: de cal Salo, Assemblea i, finalment, l'actual Prior Farràs.

MAS PARÉS, J. (s.f.). Història de Calaf. Calaf: Ajuntament de Calaf, p. 75