Edifici de la Ctra. C-1410-a, 42 Callús

Bages
Carrer de Cardona, 42. Callús
Es troba a l'antiga carretera a Cardona en el que és el nucli antic conegut com l'Arraval.

Coordenades:

41.7826
1.78312
398878
4626355
08038-141
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1915
Bo
Inexistent
Restringit
Residencial
Privada
8965006CG9286N0003WL
Joan Casas Blasi

Edifici de tres plantes. El parament de la planta baixa és present en pedra, format per grans carreus de pedra. S'hi troben dos portals adovellats. El situat a migdia és l'accés principal a l'interior de l'edifici, el segon actualment s'ha transformat en una finestra. Al primer pis s'hi troba un gran balcó que ocupa tot l'ample de la façana, l'ampit és amollurat i la barana de ferro forjat presenta les arestes verticals decorades en espiral al capdamunt. Els marcs de les finestres són d'obra i acabats amb decoracions de volutes. El pis superior s'hi troben dos balcons seguint el mateix estil decoratiu que el de la planta inferior. El capcer és decorat amb ondulacions.

A partir del 1851 el propietari Benito Sanmartí del Mas Garriga, inicia la venda de gran quantitat de petites parcel·les de terreny que tenia a banda i banda del camí que portava a Cardona. Aquest solars estaven destinats a esdevenir nous habitatges. Així doncs la carretera de Cardona esdevé l'eix vertebrador del creixement urbanístic que es produeix durant aquest període. Aquesta nova zona urbanitzada al pla era coneguda com el nom d'Arraval (HOYAS, N. 1999:77-81).

-HOYAS PAMPIN, Núria. El terme del Castell de Callús. Evolució historiogràfica. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1999.
-SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996.