Edifici de la Ctra. C-1410-a, 24
Callús

  Bages
  Carrer de Cardona, 24. Callús
  Emplaçament
  Es troba a l'antiga carretera a Cardona en el que és el nucli antic conegut com l'Arraval.

  Coordenades:

  41.78334
  1.78287
  398858
  4626437

  Edifici de planta quadrada i tres pisos d'alçada. La façana principal es troba a l'est. A la part baixa s'obren tres portes, la del mig i la de nord amb persianes de ferro i la tercera de menors dimensions és la que dona accés a l'escala que permet anar als pisos superiors, la part de la tarja esta decorada amb rajola catalana amb motius vegetals. A banda i banda de cada porta s'hi troben a mode de decoració columnes d'estil clàssic aplicades i pintades amb color teula. Al primer pis hi ha un gran balcó amb l'ampit motllurat que ocupa tota la façana, i disposa té tres finestres d'accés. Al tercer pis, s'obren tres finestres amb l'ampit de pedra i al capdamunt la paret acaba en forma de graons que impedeixen observar la coberta.

  A partir del 1851 el propietari Benito Sanmartí del Mas Garriga, inicia la venda de gran quantitat de petites parcel·les de terreny que tenia a banda i banda del camí que portava a Cardona. Aquest solars estaven destinats a esdevenir nous habitatges. Així doncs la carretera de Cardona esdevé l'eix vertebrador del creixement urbanístic que es produeix durant aquest període. Aquesta nova zona urbanitzada al pla era coneguda com el nom d'Arraval (HOYAS, N. 1999:77-81).

  -HOYAS PAMPIN, Núria. El terme del Castell de Callús. Evolució historiogràfica. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1999.
  -SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996.