Edifici del Carrer Dupont, 21
Callús

  Bages
  Carrer Dupont, 21. Callús
  Emplaçament
  Es troba al nucli antic del poble, conegut com l'Arraval.

  Coordenades:

  41.78253
  1.78379
  398933
  4626346
  Número de fitxa
  08038-117
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1910
  Estat de conservació
  Regular
  La façana presenta l'arrebossat molt deteriorat sobretot a la part baixa, la pintura també es troba molt desgastada.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Restringit
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  9065107CG9296N0001YZ
  Autor de la fitxa
  Joan Casas Blasi

  Edifici de planta rectangular amb la façana principal a migdia. Presenta un sol pis en la major part de la seva estructura que corresponen a garatges, mentre que la part nord es troba dividit amb dos pisos: planta baixa i primer pis. La coberta és a doble vessant (nord-sud). A la façana principal s'hi troba l'accés a l'habitatge, es traca d'una porta amb finestrons i un balcó amb la barana de forja a la part superior i un marc de cairons. La resta d'accessos que donen pas als garatges són de grans dimensions i també es troben emmarcats amb cairons. Les façanes es troben arrebossades i presenten un color grisos ja que la tonalitat inicial ha anat desapareixent en el transcurs del temps. A la façana oriental l'esquema es semblant s'hi troba una gran obertura amb el mateix tipus de marc, realitzat amb totxos dues obertures més estretes però igual d'altes i una quarta novament més ampla. En aquesta façana no hi ha l'arrebossat de la principal i es pot observar part del parament que és realitzat de pedra de diverses dimensions i formant filades completament irregulars. A la part alta, just sota la coberta s'observa un realçat més modern fet de cairons.

  Durant el primer terç del segle XX s'edificà la part més elevada del carrer de Santpedor. És llavors quan neixen els carrers Muntanya, Montserrat, Verdaguer i el carrer Louis Dupont (que pren el nom en agraïment a l'enginyer de l'empresa Solvay de les mines de potassa de Súria que facilità l'adquisició dels terrenys per edificar) (SALA, Ll. Et alli. 1996:13 ).

  -HOYAS PAMPIN, Núria. El terme del Castell de Callús. Evolució historiogràfica. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1999.
  -SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996.