Edifici del Carrer Montserrat, 5 Callús

Bages
Carrer Montserrat, 5. Callús
Es troba al nucli antic del poble, conegut com l'Arraval.

Coordenades:

41.78266
1.78399
398950
4626360
08038-123
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1922
Bo
Inexistent
Restringit
Residencial
Privada
9065203CG9296N0001BZ
Joan Casas Blasi

Construcció de tres pisos, presenta el parament de pedra formant filades irregulars. A la part baixa es troben dos accessos a l'interior, el de majors dimensions correspon a l'entrada a un garatge, i el menor a l'interior de les escales que permeten accedir als pisos superiors. Ambdues portes presenten uns marcs de maons acabats en arcs esglaonats d'obra. El pis superior s'hi troba un balcó amb barana de ferro i l'ampit motllurat, al qual s'hi accedeix per dues obertures decorades amb carions i arcs deprimits concaus. El darrer pis és una realçat posterior, el parament de pedra està format per filades més regulars i els blocs que el formen estan més ben escairats. La tipologia del balcó també es diferencia de l'anterior, ja que l'ampit no està emollurat. Els marcs que decoren les obertures, però segueixen la mateixa tendència que l'anterior.

Durant el primer terç del segle XX s'edificà la part més elevada del carrer de Santpedor. És llavors quan neixen els carrers Muntanya, Montserrat, Verdaguer i el carrer Louis Dupont (que pren el nom en agraïment a l'enginyer de l'empresa Solvay de les mines de potassa de Súria que facilità l'adquisició dels terrenys per edificar) (SALA, Ll. Et alli. 1996:13 ).

-HOYAS PAMPIN, Núria. El terme del Castell de Callús. Evolució historiogràfica. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1999.
-SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996.