Edifici del Carrer Dupont, 27 o Cal Badia Callús

Bages
Carrer Dupont, 27. Callús
Es troba al nucli antic del poble, conegut com l'Arraval.

Coordenades:

41.78266
1.78477
399015
4626359
08038-119
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1915
Bo
Inexistent
Restringit
Residencial
Privada
9166706CG9296N0001KZ
Joan Casas Blasi

Edifici de planta rectangular, amb tres pisos, i la coberta de teula a doble vessant. Presenta un parament de pedra formant filades irregulars i les cantonades, a mode de decoració acabades amb maons. La façana principal és a migdia. A la part baixa hi ha tres obertures amb arcs de migpunt de maons. La porta d'accés a l'interior és la més estreta i es troba al bell mig, les altres dues són cegues. Al segon pis s'obre dos balcons amb l'ampit motllurat. S'hi accedeix a partir d'una finestra amb doble arc de migpunt construït amb maons i una columna també de maons entre ambdós. A la façana de ponent hi ha dues obertures més, de les mateixes característiques que les que es troben a la façana principal, la situada a migdia permet accedir a l'interior d'un garatge i la segona també es troba tapiada. A la part alta un balcó amb l'ampit motllurat amb dues obertures amb arc de migpunt construït en maó i dues petites finestres més a la part alta, just sota la teulada. Adossat a la part est de la façana principal un mur delimita un pati adjacent a l'edifici amb una construcció interior que presenta una terrassa amb arcades.

Durant el primer terç del segle XX s'edificà la part més elevada del carrer de Santpedor. És llavors quan neixen els carrers Muntanya, Montserrat, Verdaguer i el carrer Louis Dupont (que pren el nom en agraïment a l'enginyer de l'empresa Solvay de les mines de potassa de Súria que facilità l'adquisició dels terrenys per edificar) (SALA, Ll. Et alli. 1996:13 ). Aquesta casa però és un mas que es construí el 1915, quan els masovers dels Badia que venien de Sant Fruitós del Bages construïren aquesta finca. Inicialment el nom que rebia era el de Bonavista degut a la seva situació privilegiada però amb el temps es passà a anomenar amb el cognom dels propietaris Badia, tal i com és coneguda actualment.

-HOYAS PAMPIN, Núria. El terme del Castell de Callús. Evolució historiogràfica. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1999.
-SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996.