Carrer d'en Bosc Sitges

Garraf
c/ d'en Bosc

Coordenades:

41.23557
1.81213
400454
4565588
08270-532
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
XIII-XV
Bo
S'aconsella el manteniment del traçat del carrer i de les característiques dels edificis que conformen els seus frontis.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Urbans
BCIN R/53-0137 BOE 01/08/1972. POUM 2006
IPA-11952
Fàcil
Social
Pública
Direcció General Patrimoni Cultural c/ Portaferrissa, 1 (Palau Moja)-08002 Barcelona
Núria Nolasco Azuaga

Es tracta d'un dels carrers de l'antic casc històric de Sitges, que té els seus orígens en l'època medieval i que conserva bona part dels seus trets originals tant pel que va a les seves característiques com a via pública, com pel tipus d'edificis que conformen els seus frontis. El carrer inicia el seu recorregut en la Plaça de l'Ajuntament, des d'on es dirigeix al carrer de la Davallada; mostra el tradicional traçat en ziga-zaga que s'associa al creixement no planificat propi de les viles medievals. Quant als edificis que s'hi situen, aquests conformen un conjunt uniforme de construccions entre mitgeres, amb dos nivells d'alçat (pb + 1p) i es caracteritzen per la presència de portes adovellades, finestres amb brancals i llindes de pedra i elements típics del llenguatge arquitectònic de l'època medieval, i més concretament de l'estil gòtic, com les finestres geminades i lobulades, entre d'altres.

La catalogació d'aquesta via pública en el seu conjunt respon al fet d'haver conservat els trets essencials de l'urbanisme medieval i haver esdevingut una clara referència en l'urbanisme del centre històric de Sitges. Des d'aquest punt de vista convé recordar la seva inclusió en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.

El carrer d'en Bosc és un dels més antics de la vila de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila, clos per la muralla medieval del segle XIII. La formació d'aquesta via pública devia tenir lloc, probablement, en aquest mateix segle o a inicis del segle XIV. Actualment és un dels principals elements que contribueixen a la recreació de la vila medieval sitgetana, gràcies a la irregularitat del seu traçat i a la qualitat arquitectònica dels edificis que alberga.

"Eco de Sitges", 03/01/1981. Sitges. MONTE, M.A. (1986) Inventari del Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11952