C/ d'en Bosc, 16 Sitges

Garraf
c/ d'en Bosc, 16
08270-67
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Modern
XVI-XX
Bo
La normativa del Pla Especial obliga al manteniment del volum construït i a la conservació íntegra de la façana
Legal
Pla Especial, 67. 2006
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 62218DF0605N
Núria Nolasco Azuaga

Edifici construït entre mitgera que, en l'actualitat, presenta tres nivells d'alçat (pb + 1p + golfes). En la seva façana s'observen alguns trets propis de l'arquitectura menestral popular, probablement datables en torn al segle XVI. El parament es troba actualment recobert per una capa de morter de calç de color blanc i cal assenyalar també la irregularitat en la distribució de les obertures.
L'accés a l'interior s'efectua a través d'una portalada de pedra adovellada, sens dubte l'element més antic conservat en el frontis. En el primer pis s'identifica una única finestra amb els brancals i l'ampit de pedra, que sembla haver perdut la llinda, probablement monolítica. Les golfes consten de tres obertures quadrangulars sense cap tret arquitectònic significatiu. Finalment, el coronament presenta la tradicional tortugada que evacua les aigües de la coberta de teules.

Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli.

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)