C/ d'en Bosc, 14 Sitges

Garraf
c/ d'en Bosc, 14
08270-66
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
Contemporani
XVII-XIX
Bo
La normativa del Pla Especial obliga al manteniment del volum construït i a la conservació íntegra de les façanes
Legal
Pla Especial, 66. 2006
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 62217DF0605N
Núria Nolasco Azuaga

Edifici a dos vents que obre les dues façanes al c/ d'en Bosc, ja que s'adapta al traçat en ziga-zaga d'aquesta via pública. L'alçat de la finca és de tres pisos (pb + 2p) i la distribució de les obertures és força irregular. Els únics elements dignes de menció se situen a la planta baixa; concretament es tracta de la portalada d'accés, adovellada, i d'una finestra enreixada, coberta per un quart de cúpula, seguint un disseny poc freqüent en aquest tipus d'element.
El parament del frontis mostra revestiment de morter i les obertures presenten brancals i llindes d'obra, llevat de la porta del ras inferior que és de pedra.

Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli.

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)