Palau del Rei Moro Sitges

Garraf
c/ d'en Bosc, 10-12
08270-65
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Contemporani
Gòtic
Modern
XIV-XV
Bo
La normativa del Pla Especial obliga al manteniment del volum construït i a la conservació íntegra de la façana
Legal
Pla Especial, 65. 2006
IPA-11978
Fàcil
Cultural
Pública
Ajuntament de Sitges. Plaça de l'Ajuntament s/n. Sitges-08870
Núria Nolasco Azuaga

Edifici construït entre mitgeres, que consta de dos nivells d'alçada (pb + 1p) i que conserva part de les característiques dels casals senyorials gòtics, malgrat les modificacions posteriors. Actualment el parament de la façana està repicat, fet que permet observar la qualitat del seu carreuat, organitzat en filades regulars i amb disposició isodòmica.
Pel que fa als elements arquitectònics, en el ras inferior s'identifica la gran portalada d'accés, configurada per un arc de mig punt adovellat, i una finestra enreixada de forma rectangular. En el primer pis figuren dues finestres geminades, d'arc lobulat. El frontis es corona amb el ràfec de la coberta de teula.
L'interior de la finca també conserva un bon conjunt d'arcs datables en el període medieval.

Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

La bibliografia consultada no ha aportat dades referents a l'origen de la denominació de la finca com a "Palau del Moro". L'edifici va ser objecte d'una restauració important després de la guerra de 1936, sota la direcció de Frederic Montornés. Avui les seves dependències alberguen tota mena d'actes de caire artístic i cultural.
El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli.

Eco de Sitges. 03/01/1981."Anecdotari"
MONTE, M.A. (1986) Inventari de Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11978
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)