C/ d'en Bosc, 6-8
Sitges

  Garraf
  c/ d'en Bosc, 6-8

  Coordenades:

  41.2356
  1.81225
  400464
  4565592
  Número de fitxa
  08270-64
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Gòtic
  Contemporani
  Modern
  Historicista
  Segle
  XVI-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  La normativa del Pla Especial obliga al manteniment del volum construït i a la conservació íntegra de la façana
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 64. 2006
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Sitges. Plaça de l'Ajuntament s/n. Sitges-08870
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici entre mitgeres que consta de dos nivells d'alçat (pb + 1p) amb una distribució irregular de les obertures en façana. Podria tractar-se d'un casal senyorial, de probable origen baixmedieval. La casa va ser transformada en el decurs del segle XIX mitjançant l'obertura de quatre finestres d'estil neogòtic en la primera planta. El parament de la façana està actualment repicat, fet que permet observar la fàbrica de pedra desbastada, sense ordenació en filades regulars.
  Pel que fa als elements arquitectònics existents, destaca la gran portalada d'arc de mig punt de la planta baixa. La finca disposa d'una segona porta, elevada, a la qual s'accedeix per una escala exterior adossada al frontis; aquesta obertura està protegida per un petit voladiu de teules.
  Pel que fa a les finestres neogòtiques del primer pis, a nivell estructural es tracta d'arcs de mig punt de maó massís que disposen en la seva part superior d'un element decoratiu quadrilobulat, probablement treballat amb material ceràmic.
  El coronament de la finca mostra el tradicional ràfec i la tortugada per a evacuació de les aigües de la coberta.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

  Aquest edifici havia albergat el taller del pintor Josep Vidal i Vidal, nascut a Sitges el 17 d'octubre de 1876, on també hi va morir el 30 de maig de 1950. Va ser deixeble de Soler i Rovinosa i es va dedicar a l'escenografia. És autor d'un "Tratado de perspectiva" que es va publicar l'any 1935 i va impartir aquesta disciplina a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi.
  La propietat municipal del conegut com "Estudi Vidal" i de la seva col·lecció artística data del 28 de març de 1951, moment en què el consistori sitgetà va acceptar en sessió plenària la donació feta pels hereus de Josep Vidal i Vidal.
  Pel que fa a les característiques arquitectòniques de l'edifici, la tipologia de la seva porta d'accés de la planta baixa podria indicar un origen baixmedieval de la finca; tanmateix aquesta adscripció cronològica requereix contrastació documental i material. L'edifici va ser objecte d'un intensa remodelació datable en el segle XIX en funció de l'estil neogòtic de les obertures del primer pis.
  El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut em ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
  PLANES, R. (2004) "Llibre de Sitges". Sitges