C/ d'en Bosc, 4
Sitges

  Garraf
  c/ d'en Bosc, 4

  Coordenades:

  41.23556
  1.81233
  400471
  4565587
  Número de fitxa
  08270-63
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Gòtic
  Segle
  XV-XVI
  Estat de conservació
  Bo
  La normativa del Pla Especial obliga al manteniment del volum construït i a la conservació íntegra de la façana principal i de la galeria del frontis posterior.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 63. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62214DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici construït entre mitgeres, que mostra tres nivells d'alçat (pb + 1p + golfes) i que conserva els trets essencials de l'arquitectura menestral, probablement datable a finals del període medieval. La façana principal mostra el parament extern recobert per un morter de calç de color blanc i únicament les obertures estan treballades en pedra. Originàriament devia estar organitzada en un sol eix d'obertures, actualment desvirtuat per la presència d'una porta lateral situada en la banda dreta. Destaca la fesomia de la portalada central, amb arc de mig punt adovellat; aquest element es troba avui dia transformat en un finestral, gràcies al cegament parcial de la seva part inferior. En el primer pis s'identifica una finestra quadrangular amb els brancals conformats per carreus de pedra disposats en forma de pinta i la llinda monolítica. El darrer nivell construït, les golfes, disposen d'una única obertura, concretament una finestra quadrada de petites dimensions. Clou la façana el ràfec de la coberta de teules.
  Pel que fa a la façana posterior, que afronta a la vall, destaca la presència d'una galeria conformada per dues arcades i una columna.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

  La tipologia del elements arquitectònics de pedra de les façanes podria indicar un origen baixmedieval de la finca; tanmateix aquesta adscripció cronològica requereix contrastació documental i material.
  El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)