Gorgònies de la zona de Vallcarca Sitges

Garraf
Davant de Vallcarca
08270-62
Patrimoni natural
Zones d'interès
Sense data
Dolent
La pressió mecànica exercida per les xarxes i altres ormeigs de pesca, perjudica aquests organismes, tal i com indica el seu petit tamany.
Legal
Reial Decret 1997/1995 i Directiva 92/43 CEE
Obert
Social
Pública
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Av. Diagonal, 523-525. 08029-Barcelona.
Conxi Rodríguez Fernández

Es tracta d'una barra de sorra compactada i situada dins del mar, on creixen nombroses, però petites colònies de cnidaris antozous de l'ordre dels gorgonaris (espècies colonials, flexibles i d'aspecte arbustiu), de diferents espècies del gèneres Eunicella (gorgonia blanca) i Lophogorgia. El seu petit tamany indica la forta pressió mecànica que pateix la zona per part de les xarxes i altres ormeigs de pesca. La seva importància radica en ser comunitats d'organismes molt vulnerables, que tarden molts anys a regenerar-se i només si es redueix la pressió exercida sobre elles.

Les característiques de fragilitat i lent creixement impliquen que aquesta espècie sigui considerada un indicador biològic. Dades proporcionades per Marta Cavallé.