C/ d'en Bosc, 5-7
Sitges

  Garraf
  c/ d'en Bosc, 5-7

  Coordenades:

  41.23553
  1.81218
  400458
  4565584
  Número de fitxa
  08270-61
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  Sense data
  Estat de conservació
  Bo
  El Pla Especial estableix la conservació estricta de les façanes
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 61. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62201DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici a dos vents que obre les dues façanes al c/ d'en Bosc, ja que s'adapta al traçat en ziga-zaga d'aquesta via pública. L'alçat de la finca és de quatre nivells (pb + 3p) i, en general, respon als patrons constructius propis de l'arquitectura popular sitgetana més antiga. Destaca el tractament de les obertures -totes elles realitzades amb carreus de pedra- que contrasta amb el parament arrebossat amb morter de calç blanc.
  De la part del frontis identificada amb el nº 7 ressalta la portalada amb arc de mig punt i un disseny dels brancals de caire renaixentista. La resta d'obertures són quadrades, si bé les finestres del primer pis mostren ampits de pedra, brancals de carreus disposats en forma de pinta i llindes monolítiques. El coronament del frontis consta d'un potent ràfec i de la tortugada per a evacuar les aigües de la coberta.
  La zona de la façana identificada amb el nº 5 presenta les mateixes característiques descrites; convé mencionar, únicament el disseny de la llinda de la porta, en forma d'arc rebaixat, i la presència d'una finestra rectangular amb mainell.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 3 que inclou la part més antiga del casc històric de la vila, en la què es conserva bona part de la tipologia parcel·lària i edificatòria original, essent l'actuació recent més significativa la construcció del mercat municipal.

  El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)