C/ d'en Bosc, 1- C/ Davallada, 11
Sitges

  Garraf
  c/ d'en Bosc, 1- c/ Davallada, 11

  Coordenades:

  41.23548
  1.81231
  400469
  4565578
  Número de fitxa
  08270-60
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  Sense data
  Estat de conservació
  Bo
  La normativa del Pla Especial estableix que la façana del c/ d'en Bosc s'ha de conservar íntegrament, mentre que la de Davallada pot modificar-se, sempre segons les disposicions municipals
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 60. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62203DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici a dos vents, que consta de tres nivells d'alçada (pb + 2p) i un probable nivell d'àtic, únicament identificable en la façana del c/ Davallada. El parament exterior de les façanes es troba arrebossat amb morter de calç, de color blanc i tan sols les obertures de la planta baixa mostren els brancals i les llindes realitzades amb carreus de pedra. L'element més singular de la finca és, sens dubte, l'angle de carreus que es conserva a la cantonada fins a l'alçada del primer pis, probable reminiscència de la construcció primigènia.
  L'accés a l'edifici se situa al carrer d'en Bosc, i està conformat per una porta rectangular amb els carreus disposats en forma de pinta; aquest ras també inclou una petita finestra i una obertura de ventilació d'un probable nivell soterrani. La resta de les obertures del frontis està constituïda per petites finestres distribuïdes de forma irregular i sense entitat arquitectònica remarcable.
  Pel que fa a la façana del carrer Davallada, destaca la finestra enreixada de la planta baixa; la seva llinda és d'arc rebaixat i els carreus que la conformen també estan disposats en forma de pinta, presentant l'angle interior bisellat. En el primer pis s'identifica un balcó de disseny senzill, amb volada d'obra i barana metàl·lica. El segon pis consta únicament d'un balcó ampitat.
  Finalment, la part superior de l'edifici consta d'una barana d'obra llisa que ocupa la banda del carrer Davallada i la zona corresponent a la cantonada.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció II. Forma part del Conjunt 3 que inclou la part més antiga del casc històric de la vila, en la què es conserva bona part de la tipologia parcel·lària i edificatòria original, essent l'actuació recent més significativa la construcció del mercat municipal.

  El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)