Casa Agustí Mestre
Sitges

  Garraf
  c/ Bonarie, 34

  Coordenades:

  41.23534
  1.80804
  400111
  4565568
  Número de fitxa
  08270-59
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1922
  Gaietà Cabañas i Marfà
  Estat de conservació
  Bo
  El Pla Especial insta a mantenir el volum construït i a conservar íntegrament les façanes, el jardí i la tanca.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 59. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62208DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici a tres vents, que consta de dos nivells d'alçada (pb + 1p) i disposa de tres façanes: la principal afronta a un passadís privat i la secundària se situa en el c/ Bonaire; ambdues estan articulades per una tribuna, a mode de ròtula, que disposa d'un mirador central semicircular. La tercera façana disposa de porxo i terrassa i s'obre al jardí posterior.
  La façana principal està configurada per un cos central en el que se situa l'accés de planta baixa i un balcó coronat amb un frontó i altres elements de caire classicista. En els cossos laterals s'identifiquen diverses obertures, emplaçades segons les necessitats dels espais interiors.
  Pel que fa a les façanes secundària i lateral, ambdues presenten el mateix disseny de les seves obertures. Les finestres disposen d'un marc realitzat a base d'un petita motllura de mitja canya i es decoren amb una voluta situada sobre el centre de la llinda. Pel que fa als balcons, aquests concentren bona part del programa decoratiu dels frontis, mitjançant una volada sostinguda per mènsules en forma de voluta, que sostenen un fris llis i un frontó triangular. La barana també és d'obra amb balustres.
  Cal destacar també la decoració aplicada a la zona de la tribuna. D'una banda, convé mencionar les mènsules i garlandes situades en la seva part inferior -entre les que figura la data 1922 i les inicials "A" i "M"-. D'altra banda, cal ressaltar els ornaments emplaçats sobre la cúpula del cos circular de dita tribuna que, de fet, s'integren en la barana d'obra de la finca i que consten d'un òcul ovalat, per sobre del qual s'identifica un clau en forma de diamant i un frontó semicircular i trencat.
  Finalment, cal destacar el coronament de la composició mitjançant una cornisa molt desenvolupada, decorada amb dentellons, permòdols i frisos d'elements ovals, propis del repertori clàssic.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció II. Està catalogat com un element de tipus A.

  COLL, I. (2001) "Arquitectura de Sitges. 1800-1930". Sitges.
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)