C/ d'en Bosc, 18 Sitges

Garraf
c/ d'en Bosc, 18
08270-68
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Historicista
Contemporani
Sense data
Bo
La normativa del Pla Especial obliga al manteniment del volum construït i a la restauració de les façanes; es permet la realització de noves obertures segons els criteris d'aquesta normativa
Legal
Pla Especial, 68. 2006
Fàcil
Altres
Privada
Ref. cad.: 62219DF0605N
Núria Nolasco Azuaga

Edifici a dos vents que mostra un alçat de tres pisos (pb + 2p) i que està adossat a les restes de la muralla de la vila medieval de Sitges, el pas de ronda de la qual és visible en la zona lateral de la pròpia finca.
A nivell arquitectònic, els elements més interessants se situen en el frontis del c/ d'en Bosc, en el que s'identifica la porta adovellada d'accés a l'interior i una obertura d'arc de mig punt -protegida per una reixa metàl·lica de disseny molt elaborat- que comunica amb el nivell del pas de ronda. En el frontis lateral, és visible un balcó amb obertura d'arc de mig punt realitzada amb maó massís.
Un tret singular d'aquesta finca són les nombroses plaques -de marbre i rajoles policromes- que es localitzen en el seu exterior, entre les que destaca una placa de marbre que indica el pas de ronda de la muralla; de la mateixa manera, convé mencionar el canó que se situa en aquest indret (vegeu fitxa nº 642).

Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

L'edifici s'adossa a les restes de la muralla medieval de la vila de Sitges i sembla donar accés al nivell del pas de ronda de la fortificació.
El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli.

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)